hits

Bjørketrær er allergibombe

 
Slik kan allergi se ut. (Foto: ParrChristi, Flickr.com).

 

De neste fire ukene blir nær en million nordmenn mer eller mindre slått ut av bjørkepollen. Likevel fortsetter det offentlige å plante bjørketrær.

- De som er allergiske merker det nok godt nå, sier pollenforsker Hallvard Ramfjord i Astma- og allergiforbundet.

Forbundet tror at antallet allergikere er doblet de siste tiårene, og at årsaken er vårt eget immunforsvar: Folk som sitter mye inne, får ikke «trigget» og satt igang immunforsvaret like mye som før.

Les saken: Er du allergisk? Nå slipper du ikke unna!

Det som før var normalt, blir dermed tolket som en farlig inntrenger av immunforsvaret. Slik blir et helt naturlige fenomen som bjørkepollen til store helseplager for mange.

Veksten kan leses ut av medisinsk statistikk fra Legemiddelindustrien:

Det reseptfrie middelet Livostin er nå det 7. mest solgte legemiddelet i Norge.

Reseptfrie allergimidler er blant de reseptfrie legemidlene som vokster sterkest.

Grovt regnet starter pollensesongen tidligere i sør og langs kysten, og kryper nordover og oppover de neste månedene.

Det betyr at mange reiser bort fra pollensesongen.

Bjørk er en del av vår nasjonalfølelse - eksempelvis fra sangen «Norge i rødt hvitt og blått»:

Se, en hvitstammet bjerk oppi heien, 
rammer stripen med blåklokker inn 
mot den rødmalte stuen ved veien, 
det er flagget som vaier i vind. 

Mer nærliggende er å se på øynene til en allergiker - som også har fargene rødt, hvitt og blått i disse dager.

Problemet er at bjørk vokster sterkt:

  • I 1984 var det 59 millioner kubikkmeter bjørkeskog i Norge.
  • I 2002 hadde volumet økt til 97 millioner kubikkmeter.
  • Og siste telling, fra 2007, viser at volumet nå er 118 milliioner kubikk.

Bjørkeskogen er altså fordoblet på tretti år, og det er nå cirka 1.000 bjørketrær per nordmann.

Når skog felles uten nyplanting, er det bjørka som kommer. 

Til alt overmål fortsetter kommuner og offentlige virksomheter å plante ut bjørk.

Det samme gjør mange privatpersoner.

Les statistikken her: Bjørkeskogens utbredelse - et pollenproblem

- Som følge av bjørkas utbredelse og ny krattskog må vi forvente en økning i pollenproduksjonen per arealenhet, hvilket må anses som en uheldig utvikling for våre mange bjørkepollenallergikere, sier Hallvard Ramfjord i Norges Astma- og Allergiforbund.

Bjørkepollen kan fly over lange avstander, men mesteparten av norsk pollen kommer fra bjørk i Norge.

Derfor er allergiforbundet opptatt av at vi planter mindre bjørk - spesielt ikke nær institusjoner for mindreårige, og skoler, barnehager og sykehus.

Les saken: Ønsker at bjørka velges bort

Likevel planter mange kommuner og vegvesenet fortsatt ut bjørk, slev om regjeringen om barnehager har uttalt at «bjørk, or, hassel og selje regnes som de viktigste rakletrærne og bør ikke plantes».

Med de plagene som rammer rundt en million nordmenn bør det hardere lut til. Både kommuner og offentlige institusjoner bør slutte å plante bjørk.

#Allergi #Bjørk #Offentlig #Vegvesenet #Treplanting #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar