hits

80 asylsaker må vurderes på ny


Justisminister Anders Anundsen må forsikre seg om at ingen av de 80 utsendte asylbarna er utsatt for urett. (Foto: Justisdepartementet).

Justisminister Anders Anundsen må rydde opp i eget rot, og sørge for at ingen av de 80 utsendte asylbarna er utsatt for urett.

Knapt noen trodde at det ville bli flertall for mistillit mot justisministeren.

Venstre og Kristelig folkeparti støttet selvsagt ikke et forslag som ville felt regjeringen Erna Solberg.

Men i gleden over å ha berget sitt politiske liv, kan ikke justisminister Anders Anundsen puste ut.

Det minste han må gjøre er å sikre at ingen av de 80 barna som ble tvangsutsendt i fjor høst, ble utsendt i strid med regelverket.

- Det er ikke til å leve med dersom staten ikke retter opp feil begått overfor enkeltindivider, sier Venstres stortingsrepresentant Abid Raja.

Det har han helt rett i. Nettopp vern av enkeltpersoners rettigheter mot et statlig maktapparat bør sitte i ryggmargen for et parti som Fremskrittspartiet.

Fra juli til desember 2014 ble 80 langtidsboende barn sendt ut av Norge. 

Venstre og Kristelig folkeparti frykter at noen av dem ble sendt ut mens man ventet på den nye forskriften, som sier at «barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt».

- Lengden på barnets opphold i Norge, sammenholdt med barnets alder, skal være et grunnleggende hensyn, heter det i forskriften.

Les teksten her: Vurderingen av sterke menneskelige hensyn

For Arbeiderpartiet, som har gått så høyt på banen i denne saken, bør det være et moralsk spørsmål om de støtte en revurdering av de 80 asylbarn-utkastelsene det er snakk om.

For Venstre og KrF var det et sjokk å oppdage den manglende oppfølgingen av engangsløsningen for lengeværende barn som skulle vært i kraft fra 1. juli 2014, i påvente av den varige løsningen som kom på plass 8. desember.

Her er brevene mellom Stortinget og Anundsen: Vedrørende utsendelse av lengeværende asylbarn

Slik saken nå står, må enten Fremskrittspartiet eller støttepartiene gi etter.

Frp-leder Siv Jensen er knallhard: - Uaktuelt å gi asylbarnavtalen en tilbakevirkende kraft

Arbeiderpartiet er også skeptisk til  å hente barna tilbake igjen. Frykten er at barna risikerer å bli hentet tilbake - og så returnert igjen.

Men det er ikke til hinder for at Justisdepartementet gjennomgår de 80 sakene på nytt og forsikrer seg om at ingen av barna er kastet ut av Norge på tvers av regelverket.

Finner man slike tilfeller, må de omgjøres. Hensynet til enkeltpersoners rettssikkerhet må telle tyngre enn statlig prestisje.

De rødgrønnes forslag om mistillit mot Anders Anundsen fikk ikke flertall, men det er stort flertall for at han har opptrådt sterkt kritikkverdig.

Det må justisministeren ta inn over seg.

Etter kraftig kritikk fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og en solid skrape i lakken fra egne støttespillere, er det tid for ydmykhet.

#Asylbarna #Anundsen #Stortinget #Justisministeren #Venstre #Raja #KrF #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar