hits

En fot innenfor gir flere jobb


Kurvene bak arbeidsminister Robert Eriksson viser hvor mange innvandrere som er utenfor arbeidsmarkedet. For mange av disse går veien til fast jobb via midlertidige ansettelser.

Norge trenger flere i arbeid, og en viss lemping på midlertidige ansettelser er ingen stor trussel mot faste ansettelser.

Regjeringen er enig med Venstre og Kristelig Folkeparti om at 15 prosent av de ansatte kan være midlertidige.

- Jeg er fornøyd med at vi har fått til en avtale som sikrer både trygghet og fleksibilitet, og gjør den mer tilpasset folks hverdag, sier Venstres Sveinung Rotevatn.

Selv om NHO mener at forslaget ikke går langt nok, er det bra at det mykes opp.

Alle bedriftsledere vet at nye, faste ansettelser kan være en tung økonomisk forpliktelse.

Ved å gi bedriftene litt frihet, kan man skape nye arbeidsplasser for folk som står utenfor arbeidsmarkedet.


Selv om Norge har mange sysselsatte, så er det fortsatt ledig arbeidskraft. 

Samtidig er både bedriften og de ansatte tjent med at det store flertallet er fast ansatt, og slik blir det fremover.

En bedrift med 100 ansatte, vil ha minimum 85 fast ansatte.

Her er de nye reglene: Endringer i arbeidsmiljøloven

Mye forskning viser at et fleksibelt arbeidsmarked gir høyere sysselsetting i et land. 

De fleste forstår hvorfor en smidig evne til å flytte arbeidskraft er lønnsom.

Samtidig er det ingen tvil om at det er bedre for ansatte å ha fast kontrakt, for eksempel hvis de skal kjøpe bolig og ta opp lån.

Derfor er det regler som hindrer arbeidsgivere i å spekulere i ha midlertidige ansatte i år etter år, og på det punktet har Venstre og Kristelig Folkeparti fått innført at man har rett på fast arbeid etter tre år som midlertidig (mot fire år til nå).

Men aller viktigst er at sannsynligheten for å få fast jobb i løpet av neste år, er seks ganger større for midlertidige ansatte enn for arbeidsledige.

Les bloggen: Midlertidig jobb bedre enn trygdOECD har lignende funn. Norge er et av landene som har størst sannsynlighet for at du har fast jobb etter tre år, hvis du går på midlertidig kontrakt.


Etter tre år, er rundt 55 prosent av midlertidige ansatte i fast arbeid. (Kilde: OECD).

Hvis en oppmyking av midlertidige ansatte, kan gi flere en fot innenfor, så er det verdt det.

Trøsten for motstanderne får være at regjeringen er midlertidig ansatt - uten rett på fast ansettelse, selv etter fire år.

Hva mener du? Vil åpning for 15 % midlertidig gi flere i arbeid, eller bare dårligere vilkår for vanlige ansatte?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar