hits

Av med skylappene, Frp!

Å få alle innvandrere i arbeid, bør være noe alle partier er enige om.

Norge har rundt 3.000 såkalt ureturnerbare asylsøkere.

Det er personer som har fått endelig avslag på sin asylsøknad, men som vi likevel ikke kan tvangsreturnere.

Mens de venter, er livene deres på vent. Ikke kan de jobbe, ikke kan de studere. Så hvordan overlever de da?

Nå vil Kristelig Folkeparti og Venstre at disse menneskene skal få midlertidige arbeidstillatelser.

Det er en god ide. Ingen er tjent med å tvinge disse menneskene ut i tigging, sosial nød eller kriminalitet.

Men Fremskrittspartiet sier nei med ideologiske skylapper.

- Det er ikke aktuelt å gi midlertidige tillatelser eller et amnesti til personer som har fått endelig avslag på sine asylsøknader, sier statssekretær Jøran Kallmyr i Justisdepartementet til VG.

Frp-politikeren vil at de ureturnerbare skal reise hjem frivillig. Men hvem vil dra tilbake til Ethiopia eller Eritrea etter mange år i Norge?

Kallmyr lar seg styre av ideologi, og glemmer å tenke praktisk. Når disse menneskene først får være i Norge, så må det være bedre at de livnærer seg selv på lovlig vis.

Norsk integreringspolitikk skaper trygdemottakere av alt for mange ressurssterke mennesker som burde kommet i arbeid.

I den gruppen det her er snakk om, var det til og med en rekke mennesker som i lengre tid hadde jobbet - og som så ble kastet ut av arbeidslivet.

Det er en god test på politikk om den tåler møte med virkeligheten. I saken om de ureturnerbare asylsøkerne gjør den ikke det.

Derfor er det et godt forslag fra Venstre og Kristelig Folkeparti, som også Frp burde slutte seg til: Det beste er å legge til rette for at folk får livnære seg selv gjennom å arbeide.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar