hits

Tirsdag kveld i Nydalen


I årets satsbudsjett bør statsminister Erna Solberg nekte å la seg herse med av sine partnere. (Foto: Statsministerens kontor).

Statsminister Erna Solberg inviterer de borgerlige partiene til nye samtaler i Nydalen. Det er et viktig initiativ.

Regjeringens 500 første dager har vært krevende.

Regjeringspartienes egne løsgjengere og støttepartienes motspillere har gjort regjeringen til lette skyteskiver for opposisjonen, som har fått god hjelp av media til å fremstille alt regjeringen driver med som usosiale angrep på svake grupper.

Selv om dette inntrykket er grovt overdrevet, så gjør gjentakelsene inntrykk på velgerne. Og den smellen har særlig Høyre og Fremskrittspartiet tatt - vel å merke for en borgerlig regjering alle de fire borgerlige partiene var enige om å danne.

Nettavisen skrev i går på lederplass at nå må Venstre og Kristelig folkeparti ta ansvar for regjeringen de selv var med på å danne.

Velgerne forstår ikke en runddans hvor de både er for og imot regjeringen.

Samtalene som nå skal føres i Nydalen, kommer ikke et minutt for tidlig..

Les også: Her er mine forslag til statsminister Erna Solbergs nyttårsforsetter

Nå er det viktigste er å bli enige om en helt ny måte på å behandle statsbudsjettet, og det er knapt nok mulig å gjøre det verre enn i fjor.

Venstre og KrF ønsker primært å stå fritt til å kritisere det sønder og sammen i Stortinget for å markere sin politikk.

Men det gir bare en kortvarig triumf, så lenge all kritikk av regjeringen oppfattes som en støtte til Arbeiderpartiet.

I årets budsjett må de fire partiene samarbeide på forhånd og markere enighet om det aller meste. Så får det heller henge igjen noen ideologiske kjepphester til å markere partiene i Stortinget.

En slik ambisjon krever vilje til kompromisser, og til å lytte, fra alle partiene.

Og det haster. Hvis ikke de fire borgerlige partiene fremstår mer samkjørte i løpet av kort tid, blir kommunevalget en tragedie.

Tirsdag kveld i Nydalen er et viktig initiativ til å få toget som vant valget tilbake på skinnene igjen.

Det handler blant annet om å kommunisere enighet om store saker mye tydeligere enn misnøye med småsaker.

Og den utfordringen er mye større enn noen hodeløse uttalelser fra Frps nestleder Per Sandberg.

#Solberg #Høyre #Fremskrittspartiet #Venstre #KrF #Nydalen #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar