hits

Navngitt etter brutale voldtekterI dag ble den tidligere TV-danseren Julio Kopseng dømt til 16 års forvaring for gjentatte voldtekter.

Norsk presse har ulik praksis på identifisering av lovbrytere.

Noen blir identifisert før politet har kommet igang med etterforsknings, mens andre grove forbrytelser blir gjengitt med anonymisert gjerningsmann.

Overgripere og voldtekstsforbrytere blir ofte anonymisert, og som regel skjer det av hensyn til offeret. I mange tilfeller vil identifisering av gjerningsmannen også identifisere offeret, og bære sten til byrden.

Nettavisen identifiserte Julio Kopseng da tiltalen ble tatt ut, på samme måte som vi også identifiserte den tidligere basketball-treneren Emari Rashaad O?Garrow ble dømt i Oslo tingrett til 15 års fengsel for en rekke voldtekter. Dette er to år mer enn det påtalemyndigheten la ned i straffpåstand. Han må også betale til sammen 2 millioner kroner i oppreisning til ofrene.

Les saken: 15 års fengsel for voldtektsdømt basketballtrener

Les saken: TV-danser dømt til 16 års forvaring - voldtok ni kvinner

Om Kopseng uttaler retten at han "har vist liten anger i retten, men tvert imot fremstilt seg selv som offer. Retten konkluderer derfor med at det er stor fare for at Kopseng også kan voldta når han slipper ut av fengsel etter endt soning. Han har derfor fått en forvaringsdom som gjør at det er usikkert når han vil slippe ut".

Norsk presses etiske veileder, Vær varsom-plakaten, overlater mye skjønn til redaksjonene for når - og om - lovbrytere skal navngis.

Samtidig har det dannet seg en praksis hvor terskelen for å navngi i økonomiske saker er lav, mens det skal mer til for å identifisere i overgreps- og voldtektssaker.Både Julio Kopseng og Emar Rashaad O´Garrow er dømt for en serie av voldtekter, så faren for gjentakelse er åpenbart til stede. Det uttaler også retten direkte i Kopsengs tilfelle.

Jeg mener det er riktig å offentliggjøre disse dommene fordi identifisering ivaretar et berettiget informasjonsbehov, og fordi sakene er spesielt grove og gjelder alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger.

Hvis begge dommene blir rettskraftige, vil det gå mange år før Julio Kopseng og Emar Rashaad O´Garrow blir løslatt. Da har de også gjort opp sin straff, og fått muligheten til behandling i fengsel. 

For ofrene deres er det en oppreisning at de ble trodd av retten, og at straffenivået markerer at samfunnet regner serievoldtekter som noen av samfunnets mest alvorlige lovbrudd. 

#Voldtekt #Straff #Identifisering #Værvarsom #Stavrum #Nettpåsak

 

Hva mener du? Er det riktig å navngi lovbrytere i grove voldtektssaker, eller tjener det ingen hensikt? Diskuter i feltet under, men vær saklig og unngå å debattere de to konkrete sakene direkte. Spørsmålet er generelt, ikke knyttet til de to sakene direkte.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar