hits

Full Krekar-seier til Anundsen


Justisminister Anders Anundsen (Frp) får fullt medhold fra Oslo tingrett i sin håndtering av mulla Krekar. (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet).

Ingenting hindrer Politiet i å pålegge mulla Krekar å holde seg på Kyrksæterøra. Justisminister Anders Anundsen (Frp) blir ikke kritisert av domstolen.

Etter en tøff uke er dagens dom fra Oslo tingrett en oppmuntring for justisminister Anders Anundsen (Frp).

Retten har ingen kritiske merknader til justisministeren, og ser bort fra påstander om at justisministeren angivelig skal ha blandet seg inn i en enkeltsak.

- Konklusjonen er følgelig at retten kke finner det bevist at vedtaket av 20. januar må settes til side på grunn av at Justis- og beredskapsdepartementet har overskredet kompetansen sin, konkluderer tingrettsdommer Oddmund Svarteberg.

Dommen er et klart nederlag for mulla Krekar og hans advokat Brynjar Meling.

Ikke på ett vesentlig punkt gir Oslo tingrett Krekar og hans advokat gjennomslag.

Tingretten mener at grunnleggende nasjonale interesser går foran mulla Krekars rett til famillieliv og frihet, og at det ikke er for drøyt å pålegge ham å holde seg innenfor kommunegrensen i Hemne og melde seg for politiet tre ganger i uken.

Retten kan ikke se at det kan tillegges stor vekt at pålegget reduserer kontakten med kona og de fire barna.

- Retten skyter inn at i alle fall tre av barna må være i 20-årene. Ellers er avstanden fra Oslo til Kyrksæterøra en god del kortere enn mellom Oslo og Bagdad, slik at det vil være praktisk mulig for både kona og barna hans å reise til Kyrksæterøra for å besøke ham der, heter det i dommen.

Oslo tingrett legger vekt på at mulla Krekar kan påvirke flere mennesker ansikt til ansikt i Oslo enn på Kyrksæterøra, og at det vil være lettere å holde øye med han virksomhet på et lite sted.

- Uansett finner retten at det er mer enn overveiende sannsynlig at Faraj fremdeles representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

- Dermed står pålegget om tvangsmiddel i saklig sammenheng med formålet med det som er å redusere trusler mot grunnleggende nasjonale interesser, mener dommeren, som legger vekt på at mulla Krekar i retten ikke tok asvnad fra bruk av vold i gitte situasjoner.

Dommen legger vekt på at Høyesterett i 2007 slo fast at hensynet til det norske samfunnet må veie tyngre enn interessene til Faraj og hans familie (og det var knyttet til utvisning til Irak, ikke til Sør-Trøndelag).

Altså: Hvis Norge har rett til å utvise mulla Krekar fordi han er en trussel mot rikets sikkerhet, så må Politiet ha rett til å holde ham i sjakk siden den eneste grunnen til at han fortsatt er i Norge, er at han risikerer dødsstraff ved utsendelse.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar