hits

Høie må velge pest eller kolera


Helseministeren må velge i en bitter og langvarig strid mellom Molde og Kristiansund. (Foto: Helse Midt-Norge).

Helseminister Bent Høie taper uansett på historiens bitreste sykehusstrid her i landet.

Mellom 5,6 og 5,8 milliarder kroner skal investeres i et nytt felles sykehus for Molde og Kristiansund.

Norge har neppe sett en mer langvarig og bitter sykehusstrid, og det er ikke så rart:

  • Kampen står om 2.000 arbeidsplasser.
  • Reisetiden blir over en time for endel.
  • Striden går rett inn i rikspolitikken.

Her er styredokumentet som ennå ikke er behandlet: Idéfaserapport Sykehuset i Nordmøre og Romsdal

Og midt i striden står helseminister Bent Høie.

Han får neppe en fredelig jul uansett hva han velger.

Rent faktisk skal saken avgjøres 19. desember, etter at styrene for henholdsvis Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har fått sagt sitt.

Betegnende nok legges valget frem uten at administrasjonen har våget å anbefale et av alternativene.

Onsdag 17. desember møtes styret i Helse Møre og Romsdal på «nøytral» grunn på Hotel Waterfront i Ålesund.

Valget står mellom tre alternativer:  • Kristiansund ønsker sykehuset på Storbakken
  • «Kompromisset» er Alstad som ligger midt mellom byene.
  • Molde støtter alternativet på Hjelset.Valget blir ikke lettere av at saken skal legges frem av en direktør som kun har vært i stillingen i to - 2 - dager.

Den forrige direktøren, Astrid J. Eidsvik var faglig sett nøytral, men gikk av i protest fordi hun følte seg politisk overstyrt.

- Jeg opplever nå i sluttfasen av arbeidet at Helse Midt-Norge har grepet inn i prosessen lokalt før min innstilling til styret er klart. Dette tolker jeg dithen at Helse Midt-Norge ikke har tillit til dømmekraften min knyttet til innspurten av dette krevende arbeidet, og det gjør at jeg velger å gå av som administrerende direktør, skrev hun.

Det har fått fylkesutvalget i Møre og Romsdal til å foreslå at saken utsettes.

Konspirasjonsteorien er at Molde-tilhengerne har gått direkte til helseminister Bent Høie for å få viljen sin, til tross for at den nøytrale direktøren faglig lå an til å vippe mot alternativet på Storbakken utenfor Kristiansund.

I dag legges sakspapirene frem offentlig, mens saken skal opp i styret i Helse Møre og Romsdal om en uke. Så skal det videre til regionstyret dagen etter, før helseministeren tar avgjørelsen 19. desember - etter planen.

En ting er det faglige. Sett utenfra virker alternativene i Molde og Kristiansund nokså likeverdige.

En studie av reisevei viser eksempelvis at for alle de tre alternativene, vil det være 85.000 - 89.000 av innbyggerne som får mindre enn en times reisetid, mens det er 33.000 - 35.000 innbygger som får under 15 minutter hvis sykehuset enten legge på Hjelset ved Molde eller på Storbakken ved Kristiansund.

Problemet til Bent Høie er at Høyre står sterkt i Molde, mens Kristiansund er en Arbeiderpartiby.

Velger han Molde, vil Arbeiderpartiet gjøre et brakvalg på Nordmøre ved neste valg - og da kan regjeringen og støttepartiene miste et eller flere av de fem representantene på Stortinget.

Velger han Kristiansund, vil neppe Høyre og Fremskrittspartiet få 49,6 prosent i Molde ved neste valg.

Sakspapirene som nå er lagt frem, vurderer Kristiansund og Molde helt likt - med hver sine fordeler og ulemper.«Kompromisset» midt i mellom vurderes som uaktuelt.

Sånn sett er det et sykehusvalg mellom pest og kolera for helseminister Bent Høie.

#Helseminister #Høie #Kristiansund #Molde #Alstad #Storbakken #Hjelset #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar