hits

Nå blir det gratis å låne penger


Det første rentekuttet fra sentralbanksjef Øystein Olsen kan komme allerede i neste uke. (Foto: Nils S. Aasheim, Norges Bank).

Neste år blir det gratis å låne penger. 

Det er mye mørkt i spådommene til Statistisk sentralbyrå, men for alle med lån er det lyspunkter:

  • SSB spår to nye rentekutt fra Norges Bank til neste år.
  • Boligrentene skal ned med minst 0,5 prosent.
  • Det betyr at det blir gratis å låne penger etter skatt.

Her kan du se spådommene: Makroøkonomiske hovedstørrelser

For folk med trygge jobber og høy gjeld, er det bare å glede seg.

Neste år spår SSB en negativ realrente etter skatt på 0,2 prosent. 

 

Det er flere tiår siden det har vært «gratis» å låne penger, og det første rentekuttet kan komme fra Norges Bank allerede på torsdag i neste uke.

 
SSB spår riktignok at rentekuttene først kommer til neste år, men da skal renten ned to ganger.

Og det kommer lånekundene til å tjene på.

Vi regner med at utsiktene til en klart svakere konjunktursituasjon vil føre til at styringsrenta ganske raskt blir satt ned med 0,5 prosentpoeng, slik at pengemarkedsrenta kommer ned i 1,2 prosent fra og med 2. kvartal neste år. Vi venter også at rentemarginene i bankene vil bli redusert slik at typiske boliglånsrenter vil falle noe mer enn dette, tror Statistisk sentralbyrå.

Har du tre millioner kroner i gjeld, kan du regne med at rentekostnadene dine faller med 15.000 kroner i året.

Og når du regner inn prisstigning og rentefradraget på selvangivelsen, blir det altså gratis å låne penger.

#SSB #NorgesBank #Rente #Realrente #Bank #Lån #Stavrum #Nettpåsak

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar