hits

Tollfri handel og billigere bensin


Det er fotavtrykk fra alle de fire borgerlige partiene i budsjettskissen de ble enige om i natt.

Etter å ha flyttet på seks milliarder kroner har de fire borgerlige partiene landet på et kompromiss alle kan leve med.

Så var den medieskapte «dramatikken» over, og Kristelig folkeparti og Venstre hadde fått sin plass i solen.

Les bloggen fra 3. november: Det blir neppe regjeringskrise

Ved 04.30-tiden i natt ble forhandlerne for de fire borgerlige partiene enige om en budsjettskisse med få store overraskelser:

  • Frp får gjennomslag for lavere bensinavgifter.
  • Venstre har fått igjennom en miljøavgiftpakke.
  • Det blir kutt i formueskatten, men litt mindre til de rikeste.
  • Satsen for tollfri handel på nett fra utlandet blir 350 kroner.

Dessuten fant partene en god løsning på den vanskeligste, moralske saken - spørsmålet om det såkalte barnetillegget i uføretrygden.

Ifølge lekkasjene er de enige om å sette et «tak» på barnetillegg som gjør at ingen får mer enn 95 prosent av det de før hadde i lønn.

Det er et godt kompromiss.

Hovedinntrykket av de foreløpige lekkasjene er at løsningen er omtrent som forventet, etter at sentrumspartiene har fått dra det blåblå budsjettforslaget mot sentrum.

Den vanskeligste saken har vært avgiftene på bensin og diesel, der Frp har satt et absolutt krav om ikke å legge på nye avgifter.

Venstre har hatt svært vanskelig for å svelge dette, men har fått en stor pakke med grønne skatter og miljøavgifter i bytte.

Kristelig folkeparti har vunnet omkampen om å beholde skatteklasse 2 (som premierer familier med en hjemmeværende) , og har også fått 500 millioner kroner for å ha to opptak i året til barnehagene.

Lekkasjene tyder også på at de fire partiene er enige om å øke satsen på tollfri netthandel fra utlandet, fra 200 kroner til 350 kroner - slik Venstre foreslo som kompromiss.

Detaljene om formueskatten er ennå ikke på bordet. Men mest sannsynlig er satsen hevet til 0,85 prosent, og bunnfradraget gjort høyere. Effekten er trolig at det blir noe mindre lettelse i formueskatten for de aller rikeste, og desto mer til de mange skattyterne som har et par millioner kroner i nettoformue.

Det som nå gjenstår er at kompromisset må godkjennes av partigruppene på Stortinget, men partilederne for både Venstre og KrF sier at de vil anbefale skissene, så da går det etter alt å dømme igjennom.

Statsbudsjettet som nå trolig blir vedtatt, bærer preg av kompromisser hvor alle de fire partiene har fått satt sine «fotavtrykk».

Kanskje er det vanskeligst å se Høyres fotavtrykk. På den annen side har statsminister Erna Solberg lykkes i å forhandle frem et styringsdyktig flertall, og dessuten er ofte Høyre i sentrum i de store konfliktsakene. Sånn sett er kompromisser mellom partene i tråd med Høyres politikk.

Det store spørsmålet er om Høyre og Fremskrittspartiet kunne valgt en annen vei enn det tydelige blåblåe budsjettforslaget.

Les også bloggen: Spillet Venstre og KrF vinner

De to støttepartiene har fått flere ukers markedsføring av sine hjertesaker i mediene, og har vunnet flere nye stemmer ifølge noen gallupundersøkelser.

Høyre og Frp har derimot tapt stort på samtlige meningsmålinger.

Konklusjonen er at de to regjeringspartiene har fått igjennom et greit kompromiss, men at de har måttet betale dyrt for å få Venstre og KrF med på laget.

Men slik er det også når man ikke har et flertall i egne partier på Stortinget.

#Kompromiss #Statsbudsjettet #Stortinget #Venstre #KrF #Høyre #Frp #Erna #Solberg #Stavrum #Nettpåsak

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar