hits

Billig sprit dyrt for samfunnet


Travel Retail-sjef Håkon Fjeld-Hansen hevder at tax free-salg finansierer flyplasser. Men da hopper han bukk over resten av regnestykket. (Foto: Scanpix/TRN).

Salg av billig sprit finansierer flyplassene, men staten bruker milliarder av kroner på å behandle alkoholskader.

Ifølge lederen for Travel Retail Norway bidrar tax free-salg med 2,3 milliarder kroner til Avinor, noe som «gjør at Avinor kan drive småflyplasser og utbetale utbytte til staten».

Særlig det siste er korrekt.

I fjor hadde Avinor et overskudd (EBITDA) på 3,0 milliarder kroner, eller en margin på 36,2 prosent på å drive flyplassene.

Tax free-salget er en av mange bidragsytere til at Avinor er en melkeku for staten.

Men det er ikke slik at staten tjener på tax free-salg.

Riktignok går butikkene med overskudd, men samtidig taper staten store beløp i andre avgifter.

- Våre beregninger viser at tax free-salget av alkohol og tobakk på norske flyplasser og på ferger i utlandstrafik kan ha ført til et avgiftstap for den norske statskassen på rundt 1,7 milliarder kroner i 2010, sier Sirus-forsker Øyvind Horverak.

Tax free-butikkenes overskudd kommer fra alle varer, ikke bare alkohol. 

Så hvis vi ser kun på det avgiftsfrie alkoholsalget er det neppe tvil om at staten taper penger totalt sett på avgiftsfritt alkoholsalg.

  • Staten taper alkoholavgifter, men må betale milliardbeløp for alkoholskader.
  • Sånn sett blir det mindre penger til å bygge flyplasser.

Men er det uansett noe godt argument for å selge subsidiert sprit som kun kommer de som er ute og reiser til gode?

I det spørsmålet står Vinmonopolet og tax free-næringen hardt mot hverandre.

Les saken: Pol-sjefen: - En flaske vin kan bli 15 kroner billigere

Les også: - Å fjerne taxfree-ordningen vil ikke gi lavere priser

Etter min mening ser begge alkoholpusherne bort fra det helt vesentlige - nemlig om samfunnet er tjent med lavere pris på alkohol.

Tilsynelatende synker alkoholsalget. - Den samlede omsetningen målt i ren alkohol var 150 000 liter mindre i første halvår i 2014 enn i samme periode 2013. Dette tilsvarer en nedgang på 1,2 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå.

Det er bare en hake: - Tallene omfatter ikke turistimport

Ifølge forskning fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) gjør tax free-salg at vi drikker rundt 15 prosent mer hetvin og sprit enn vi ellers ville gjort.

Salget innenlands synker, mens avgiftsfritt alkoholsalg på flyplassene øker.

Selv om mange nyter et godt glass vin, så må vi ikke glemme at alkohol er et mye større samfunnsproblem enn narkotika.

Undersøkelser tyder på at hvert femtiende dødsfall skyldes alkohol, og at alkoholskader står for omtrent 7 % av alle tapte friske leveår.

Beregninger tyder på at mellom 5 og 14 % av alle barn vokser opp med foreldre med et risikofylt alkoholkonsum, noe som i «i mange tilfeller innebærer sosial isolasjon, redusert omsorg, oppmerksomhet og ivaretakelse av barnas behov».

Les rapporten: Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Billigsalg av sprit og vin er altså en svært dyr måte å finansiere flyplasser på.

Det er direkte meningsløst at vi driver med holdningskampanjer og begrenser alkoholsalget ellers i landet på den ene siden, og har fristende alkoholbutikker med avgiftsfritt salg på den andre.

Vi får ikke bygget flyplasser på billigsalg av sprit - like lite som heroinsalg på Gardermoen vil være lønnsomt for samfunnet på lenger sikt.

#Avgift #Alkohol #Taxfree #Sprit #Vin #Gardermoen #Avinor #Flyplasser #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar