hits

Høyeste ledighet på mange år

 
Finansminister Siv Jensen venter enda flere arbeidsledige til neste år. (Foto: Bjørn Inge Bergestuen, Frp).

Norge har over 100.000 arbeidsløse, og den største ledigheten på nesten ti år.

Helt siden 2008 har den norske ledigheten økt jevnt og trutt.

I løpet av de neste årene kan vi få 10.000 nye arbeidsledige, ifølge ferske anslag.

Men regjeringen ser ikke store faretegn: - Arbeidsledigheten holder seg lavt og er godt under gjennomsnittet for de siste 25 årene, heter det i det ferske nasjonalbudsjettet.

Les mer: Nasjonalbudsjettet 2015

Hovedbildet for finansminister Siv Jensen er at sysselsettingen øker og at flere kommer i arbeid.

Det har vært riktig, men samtidig har antallet arbeidsledige økt.

Også i 2015 vil det bli flere i arbeidsledighetskøen.

Regjeringen varsler at antallet registerte arbeidsledige vil øke fra 2,4 prosent i snitt i perioden 2006-2011, til 2,8 prosent neste år.

Hver tiendedel tilsvarer rundt 3.000 mennesker.

 

Da regjeringen la frem statsbudsjettet, fikk den kritikk for oljepengebruken.

Men det store spørsmålet er om ikke det er riktig å kaste på litt mer køl for norsk økonomi til neste år.

DNB Markets la nylig frem en analyse hvor de ser oljeprisen i 80 dollar fatet neste år, og banken ser for seg lav oljepris i lang tid - og spår fall i oljeinvesteringene.

Banken tror at veksten i fastlands-Norge vil synke med 0,3-0,4 prosent som følge av lavere oljepris, og ser for seg økende arbeidsledighet.

Et lyspunkt er at Norge, som et av få land, fortsatt kan sette ned rentene for å stimulere økonomien.

Og det er akkurat hva DNB spår: Styringsrenta vil stå flatt på 1,5 prosent, men så vil Norges Bank måtte senke den med 0,25 prosent neste sommer, går det frem av analysen.

Les mer på Stocklink: DNB kutter oljeprisanslag

Totalt sett ser DNB for seg at neste år blir det svakeste siden finanskrisen, og at veksten i brutto nasjonalbudsjett synker til 1,4 prosent (mot 2,2 prosent i år).

Ledigheten vil øke til 3,8 prosent i 2015 til 4,1 prosent i 2016 og 2017.

DNBs tall viser antallet som oppgir at de mangler jobb (Arbeidskraftsundersøkelsen), mens de registrerte arbeidsledige er folk som står i kø hos NAV.

Hvis DNBs analyse er riktig, vil Norge ha 120.000 arbeidsledige (AKU) før neste valg.

Og da blir arbeidsledighet en av de viktigste sakene i neste valgkamp.

#Arbeidsledighet #AKU #Nasjonalbudsjettet #Finansdepartementet #SivJensen #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar