hits

Tør å snakke om sykefraværet

 
Stormberg-gründer Steinar J. Olsen bør få ros for å ta opp unødvendig sykefravær. (Foto: Stormberg).

 

Stormberg-gründer Steinar J. Olsen snakker om elefanten i rommet: Å være hjemme fra jobb fordi man føler seg litt uvel, er betenkelig.

Nordmenn er borte fra jobb i gjennomsnitt en dag per fjortende arbeidsdag.

Det er internasjonalt svært høyt, og forskning viser at fravær ikke har en direkte sammenheng med reell sykdom:

  • Har kollegaene mye fravær, får du også mye fravær.
  • Er det mye fokus på fravær, synker sykefraværet.

Kortversjonen er enkel: Det går an å «snakke ned» sykefraværet. Fravær handler ikke bare om sykdom, men også om egne og omgivelsenes holdnnger.

Det er nettopp fra Stormberg-grunder Steinar J. Olsen gjør i denne videoen:

 

 

Stormberg-gründeren tar nok litt i for kjente, når han nevner lungebetennelse og influense som tilfeller der du bør gå på jobb.

Men meningen er glassklar: Å føle seg litt utenfor, er ikke en god grunn for å holde seg hjemme.

Å snakke om unødvendig fravær, gjør du ikke ustraffet.

Dagens Næringslivs kommentator Eva Grinde kaller utspillet «Mageplask fra pidestallen», og skriver at «om det er sånn at Stormberg har et skulkeproblem, så er neppe en generell mistenkeliggjøring av samtlige ansatte måten sjefen bør angripe problemet på».

Les saken (bak betalingsmur): Mageplask fra pidestallen

Stormbergs gründer kan heise fanen høyt i denne saken. Knapt noen andre arbeidsgivere har gjort mer for å inkludere tidligere kriminelle og folk utenfor arbeidslivet.

Derfor er det all grunn til å lytte på Steinar J. Olsen, når han reagerer på at fraværet har økt med 20 prosent til 6,2 prosent i bedriften hans.

Innstramming av sykelønnsordningen er et tabu i norsk politikk, til tross for at alt tyder på at verdens beste sykelønnsordning også gir verdens høyeste sykefravær.

Les tidligere blogg: Sykelønn kan ikke være en hellig ku

De fleste tjener penger på å holde sengen fremfor å gå på jobb,og da er det lett å la tvilstilfeller kommer sengen til gode.

Hver eneste måned går to millioner dagsverk tapt på sykefravær.

Regningen tas først av bedriftene, og så av samfunnet.

Begge tar det igjen i form av lavere lønn eller høyere skatt og trygdeavgift.

Grovt sett aksepterer vi altså 7 % mindre i netto lønn etter skatt, mot å kunne ha sykefravær uten lønnskutt.
Vi får stadig bedre helse, men sykemelder oss selv stadig oftere.

Som grafikken viser, øker det egenmeldte fraværet jevnt og trutt, mens sykemeldinger du må ha legen med på, faller i perioder med sterkt fokus på sykefravær.

Når politikerne ikke tør å røre den lukrative ordningen, må bedriftslederne ta ansvaret.

Derfor er det viktig at folk som Steinar J. Olsen, som har stor troverdighet på dette området, tør ta bladet fra munnen.

Er du syk, skal du selvsagt holde sengen og bli frisk.

Men når du generelt hangler eller er litt utenfor, kan det være vel så helsebringende å gå på jobb.

Alle vet at det er tvilstilfeller, og da har Stormberg-gründeren rett i at det er betenkelig hvis noen alltid velger å bli hjemme.

#Stormberg #Sykefravær #Sykelønn #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar