hits

Norske elever studerer minst

 
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen finansierer dyre studieplasser, mens studentene jobber mer og mer på si. (Foto: Kunnskapsdepartementet, Flickr).

 

Norske studenter leser mindre fag, og jobber mer på si for å tjene penger. De er flittige, men det går ut over fagene.

Rundt 98.000 kroner å leve for - det er støtten fra Lånekassen hvis du studerer i Norge.

Omlag to tredeler er lån, mens den siste tredelen gjøres om til stipend når du har bestått.

Her kan du sjekke reglene: Støttekalkulator

Hvis du får hybel hos Samskipnaden i Oslo, er prisen ofte rundt 3.000 kroner i måneden.

Da har du igjen rundt 5.000 kroner å leve for, og det blir for knapt for de fleste.

En fersk undersøkelse viser at over halvparten av norske studenter jobber ved siden av studiene, og at de fleste av dem arbeider fem timer eller mer.

Les undersøkelsen: Norske studenter bruker minst tid på studiene

Mye tyder på at barn av foreldre med lav inntekter må jobbe mer.

Tallene viser at barn av foreldre uten høy utdannelse jobber vesentlig mer ved siden av studiene.

Mange vil tenke at studenter har godt av å gjøre et ærlig arbeid ved siden av studiene.

Men det går ut over studeringen, og da kan det være svært dyrt for landet å holde studentene med kostbare studieplasser - men gi dem så dårlig studiefinansering at de må jobbe hardt ved siden av.

Jo mer du arbeider på si, desto mindre studerer du - naturlig nok.

Men det later til at endel flittige sjeler klarer å kombinere harde studier med arbeid ved siden av.

Og noen er tydeligvis makelige både på studiene og ved siden av: - Dataene viser at arbeid inntil 10 timer i uken ikke har noen effekt på hvor mye tid som går til studier. Studenter som ikke har lønnet arbeid, brukte faktisk litt mindre tid på studier enn dem som jobber 1-5 timer i uken, heter det i undersøkelsen.

Det er neppe noen katastrofe at norske studenter arbeider litt ved siden av studiene. Erfaring fra yrkeslivet er nyttig, nesten uansett.Men det er illevarslende at det øker sterkt - uten at studeringen øker tilsvarende. Bare fra 2010 til 2013 har lønnsarbeidet steget fra 12 til 15 timer i uken, og norske masterstudenter jobber mest i Norden. 

I sum er det litt illevarslende:

  • Norsk grunnskole scorer relativt dårlig, gir internasjonale svake elever inn til høyere utdanning.
  • Når de studerer, jobber de mer på si enn utenlandske konkurrenter.
  • Og norske universitetet og høyskoler gjør det som regel svakt i internasjonale rangeringer.

Enda godt vi har Oljefondet.

#Studenter #Deltidsarbeid #Master #Masterstudenter #Lånekassen #Stavrum #Nettpåsak

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar