hits

Trenger 150.000 nye årsverk


Helseminister Bent Høie og Helse- og omsorgsdepartementet kommer til å bli budsjettvinneren de neste 40 årene. (Foto: Bjørn Stuedal).

Ønsker du en sikker jobb, bør du utdanne deg innen helse og omsorg. Norge vil trenge nær 150.000 nye helse-årsverk de neste femten årene.

I dag går nær 20 av 100 kroner i offentlig sektor til helse.

I neste års statsbudsjett får helse- og omsorg 174,2 milliarder kroner.

Og verre skal det bli.

Eldrebølgen og krav til bedre behandling kommer til å bli en synkemine for offentlige budsjetter og en støvsuger av arbeidskraft til helse og omsorg.

- Trolig er en dobling i løpet av de kommende 50 årene et forsiktig anslag, heter det i en fremskrivning Statistisk sentralbyrå har gjort.

Les rapporten her: Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

Noen tall illustrerer hvorfor helse kommer til å bety trygge jobber:

  • Perspektivmeldingen sier at sysselsettingen vl øke fra 2,36 til 2,82 millioner årsverk frem mot 2060.
  • Av dette vil andelen som brukes på helse og omsorg øke fra 11 til 17 prosent.
  • Det betyr en vekst fra 260.000 til 480.000 årsverk.

Fremskrivingen er usikker, og paradokset er at bedre helse og lengre liv for eldre, ikke nødvendigvis betyr mindre behov for pleie.


Behovet for årsverk til HO (helse og omsorg): Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Bedre helse kan også bety økt etterspørsel etter pleie i en lengre periode.

Dessuten betyr lengre levealder at flere kommer opp i alderen hvor de trenger pleie.

- For det tredje kan lavere dødelig blant 70- og 80-åringer føre til at flere avslutter sitt liv som demente, en gruppe som krever relativt kostbar omsorg, heter det i rapporten.

Veksten er allerede i gang.


Antall som mottar helse- og omsorgstjenester. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Bare siden 2007 har antallet som mottar pleie- og omsorgstjenester økt med åtte prosent.

Les rapporten: Pleie- og omsorgstjenesten 2013

En skremmende tendens er økningen blant de yngre.

En av tyve er under 18 år, og hele 38 prosent av mottakerne av pleie- og omsorg er under pensjonsalder.

De trenger hjemmesykepleie, hjelp til daglige gjøremål og støttekontakt - for å ta noen av de største gruppene.


Ulike helse- og omsorgstjenester i årsverk. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Konklusjonen er at hele befolkningen trenger mer og mer helse- og omsorg, og at eldrebølgen kommer stadig nærmere.

Det gode er at dette vil gi mange nye arbeidsplasser.

Det negative er at stadig mer av økonomien vil gå til pleie.

#Helse #Årsverk #SSB #BentHøie #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar