hits

50 milliarder ut av vinduet


Finansminister Siv Jensen har mistet 50 milliarder i oljeinntekter siden i sommer. (Foto: Frp/SharpCharts).

Oljeprisfallet er en synkemine mot Statsbudsjettet. Bare siden i sommer er 50 milliarder av statens inntekter forduftet.

Stortinget vil bruke tiden frem mot jul på å flytte småbeløp i de offentlige budsjettene.

Samtidig er forutsetningene for budsjettet snudd helt på hodet siden i sommer:

  • Da Stortinget dro på ferie i midten av juni, var oljeprisen på 690 kroner per fat.
  • Men da Stortinget kom sammen igjen, hadde oljeprisen falt til 580 kroner per fat.

Det betyr at regjeringens sluttspurt i finansarbeidet har skjedd mens beina har vært solid plantet i kvikksand.

For finansminister Siv Jensen betyr oljeprisfallet enormt mye mer for statens finanser enn skattelettene, som kun er små krusninger.

Finansdepartementets egne beregninger sier at staten taper 4,2 milliarder kroner i netto kontantstrøm per tier oljeprisen faller.

I grunnlaget for statsbudsjettet regner regjeringen med en oljepris på 650 kroner per fat.

I dag er oljeprisen altså mer enn 70 kroner lavere.

Les også saken: Venter snarlig katastrofe for Norge

I kroner og øre betyr det 47,4 milliarder kroner mindre penger til staten neste år enn det så ut til i juni, og nesten 30 milliarder kroner mindre inntekter enn det man har regnet med i budsjettet.

Oljeprisen er i tilnærmet fritt fall: Bare siden skoleferiens start har prisen på Norges definitivt viktigste eksportartikkel falt med nesten 25 prosent. Kilde: StockCharts.com

Målt i norske kroner er det et lite plaster på såret at dollarkursen har gått fra 6,00 til 6,50 kroner i samme periode.

Hva betyr dette?

På kort sikt har nok Stortinget is i magen, selv om overskuddet for AS Norge synker kraftig til neste år.

På lengre sikt er en varig lavere oljepris svært dårlige nyheter for landet vårt.

Hvis oljeprisanslaget i nasjonalbudsjettet hadde truffet for all fremtid, er oljeformuen vår anslått til 4.400 milliarder kroner.

Et varig fall på 100 kroner i oljeprisen, betyr et verdifall på 1.750 milliarder kroner. 

Det er rundt 320.000 kroner per nordmann.

Eller som det heter i Nasjonalbudsjettet: «Norsk økonomi er følsom for utviklingen i oljeprisen. Vi vet av erfaring at denne kan svinge kraftig. En oljepris som stabiliserer seg på et klart lavere nivå, vil stille store krav til omstillingsevnen til norske bedrifter og arbeidstakere. Ringvirkninger av en lavere oljepris vil også kunne gi et fall i boligprisene».

#Finansdepartementet #Nasjonalbudsjettet #Statsbudsjettet #Jensen #Oljepris #Oljeprisanslag #SDØE #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar