hits

Derfor blir boligene dyrere

 
Kommunalminister Jan Tore Sanner har ansvaret for boligpolitikken. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

 

Gåte for politikerne: Hva skjer med boligprisene når vi får stadig flere innbyggere - og ikke like mange nye boliger?

Politikere fra alle partier gremmes over høye boligpriser.

I det siste har de kranglet om såkalte spekulanter som leier ut boliger.

Det er en total avsparing. Den åpenbare løsningen er enkel - nemlig å bygge tilstrekkelig med boliger.

Tenk på følgende:

Hvert år blir det rundt 60.000 flere innbyggere: Folkemengden

Samtidig bygger vi færre boliger: Igangsatt nybygging

Hvis du lurer på hva som da vil skje, så er svaret å finne i grafikken under.Som om ikke dette er nok, kan du legge inn effekten av lav lånerente, økt kjøpekraft og lav arbeidsledighet.

Hvis ikke noe av dette endrer seg, er det bare et svar for å få billigere boliger: Vi må bygge flere sentrale boliger!

Hva mener partiene?

«Arbeiderpartiet mener det er en sentral politisk oppgave å legge til rette for at det bygges nok boliger».

«Høyre mener det er viktig å legge til rette for at folk har et sted å bo, at det bygges nok boliger og at folk flest har råd til å bo i boligene».

Fremskrittspartiet: «Et velfungerende boligmarked må innebære tilstrekkelige boliger til at folk flest kan sikre seg en god bolig til passende pris».

Som sitatene viser er stort sett alle partier enige om at det må bygges flere boliger.

Men så skal det avveies mot vern av jordbruk, og da stanser planene opp.

Så kommer politikerne med politiske føringer om tekniske standarder som fordyrer boligene.

Eller man planlegger nye boliger usentralt og uten kollektivløsninger som gjør dem attraktive.

Hvis man virkelig ønsker mindre press i boligmarkedet, er det viktigste målet hvor mange boliger som bygges.

Der har det vært elendig utvikling helt siden 2007, så verken den nåværende eller den tidligere regjeringen har mye å skryte av.

Siste år er det igangsatt bygging av 29.456 nye boliger her i landet.

Det er 1,9 prosent færre enn året før.

I mellomtiden har altså folkemengden økt med 60.000 innbyggere.

Dropp meningsløs krangel om utleiespekulanter, det er en ren avsporing.

Flere boliger er det som skal til.#Bolig #Boligbygging #Boligpris #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar