hits

Pay back-time for Røkke


Næringsminister Monica Mæland blir neppe frimerket som sender Kværner og verftet på Stord ut av landet. 

Aksjemarkedet gleder seg over at Kjell Inge Røkke vil selge Kværner til utlandet. Men det er utenkelig at staten sier ja.

Den norske staten har tapt rundt to milliarder kroner på å eie aksjer i Aker Kværner Holding.

Eierskapet har kun en begrunnelse - nemlig å holde Aker Solutions og Kværner i Norge, i hvertfall til 2017.

Nå ønsker Kjell Inge Røkke å selge Kværner til utlandet, men da kan det bli takk for sist fra staten.

Det erkjenner Kværner også: - Hvis det kommer til en løsning som innebærer et salg eller en emisjon, må Aker og staten være enige om det for at det skal bli noe av, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen til Dagens Næringsliv.

Det var daværende næringsminister Dag Terje Andersen som i 2007 investerte 4,8 milliarder av skattebetalernes penger til å kjøpe aksjer i Aker Kværner Holding.

I dag er verdien rundt tre milliarder, så inkludert renter har staten - og skattebetalerne - tapt rundt to milliarder kroner.

Til gjengjeld er hovedkvarteret fortsatt i Norge.

Og Kværner driver store industriarbeidsplasser på Stord og i Verdal, som er vernet av det norske eierskapet.

Aksjonæravtalen sier glassklart at staten må si ja til et salg av Kværner til utlandet.

Det tror jeg ikke Stortinget aksepterer, selv om staten kunne tjene noen hundre millioner kroner på å selge aksjene.

Aksjekursen vipper nå rundt 10 kroner aksjen, og analytikerne tror en utenlandsk kjøper kan være villig til å betale 20 kroner. 

I så fall er den indirekte gevinsten for staten rundt 360 millioner kroner på et salg til utlandet.

Det er alt for lite penger hvis politikerne fortsatt mener det er viktig å holde Kværner i Norge.

Så billig tror jeg neppe næringsmininster Monica Mæland vil selge seg, gitt hardkjøret Aker og Kjell Inge Røkke kjørte mot staten i denne saken. På Stortinget er det sterk støtte for å beholde Kværner og Aker Solutions på norske hender.Og det er nok en viss hevngjerrighet og tanker om pay back-time i korridorene.

Verken Kjell Inge Røkke eller Monica Mæland vil kommentere saken.

Etter splittelsen i 2011 eier Aker Kværner Holding rundt 40 prosent av både Aker Solutions og Kværner.

Det betyr at Aker Kværner Holding kan stanse salg til utlandet eller utflytting av hovedkvarteret.

Staten eier 30 prosent av Aker Kværner Holding AS, og har en aksjonæravtale som gir staten rett til å blokkere salg til utlandet.

Problemet er at avtalen bare varer ut 2017. 

Etter 20. desember 2017 sitter staten igjen med en tilnærmet uselgelig andel, uten reell innflytelse, i et selskap Kjell Inge Røkke dominerer.

Hvis de blir enige om å splitte opp Aker Kværner Holding, vil staten sitte igjen med rundt 12 prosent av aksjene i både Aker Solutions og Kværner.

Her er bakgrunnen: Aker Kværner Holding AS

Slik saken står nå, er det lite trolig at næringsminister Monica Mæland vil få støtte i Stortinget for å selge Kværner og verftene på Stord og Verdal ut av landet.

Selskapet har lang historie i Norge og sysselsetter rundt 2.800 ansatte.

Ekspertisen ligger i betongkonstruksjoner og oljeutbygging i arktiske strøk.

Selskapet har en ordrereserve på drøyt 20 milliarder kroner, og håper på store kontrakter på Johan Sverdrup-utbyggingen, som bare i første fase er anslått til mellom 100 og 120 milliarder kroner.

Les mer: Johan Sverdrup - The making of a Giant

Les også: Øker sjansen for flere Johan Sverdrup-kontrakter

At næringsminister Monica Mæland skal foreslå et salg av Kværner til utlandet vil ligne på et politisk selvmord, og det vil trolig uansett bli stanset i Stortinget.

#Røkke #Kværner #AkerSolutions #Næringsdepartementet #Mæland #Olje #Offshore #Stavrum #Nettavisen

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar