hits

Lærerne streiker uten klare krav


Det murres under overflaten i Utdanningsforbundet, der ledelsen sa ja til forslaget de nå skal streike mot. Foto: Utdanningsforbundet.

Mandag streiker 5.500 lærere uten at de klarer å formidle hva de egentlig streiker mot.

Du tror kanskje, som meg, at de streiker mot å være på jobb 7,5 timer om dagen.

Men det er helt feil, skal vi tro læreraktivister og fagforeningen deres.

- Lærarstreiken handler om langt meir enn berre binding av arbeidstid til arbeidsplassen, skriver leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied.

Les saken her: Kvifor streikar lærarane?

Vi står foran den absurde situasjonen at flere hundre tusen skoleelever og deres familier blir utsatt for en streik mot et punkt arbeidsgiver (KS) aldri foreslo, men som ble lagt inn av meglingsmannen, og som begge parter sa ja til - også ledelsen i Utdanningsforbundet.

Arbeidsgiver ønsker riktignok at lærerne skal tilbringe mer av arbeidstiden på skolen, og kompromisset i forhandlingene ble meglingsmannens forslag om 7,5 timer hver dag.

Men det stemte medlemmene i Utdanningsforbundet ned.

Nå går de streik uten et klart krav.

KS er åpen for å finne et annet kompromiss en 7,5 timer bundet arbeidstid på skolen, men frontene er like steile, og streiken nærmer seg time for time.

Les bloggen: Skolestreik nærmer seg

Lærerne misliker måling og krav til oppmøte, men har ikke noe problem med å straffe elevene for fravær eller gi dem svake karakterer hvis de presterer dårlig.

Pedagogisk er altså nærvær og obligatorisk oppmøte viktig, selv om kanskje elevene ville lært like mye hjemme på sin egen PC.

Hvorfor?

Fordi en klasse er et arbeidsmiljø som gjør elevene bedre i samarbeid.

Skolen er også et arbeidsmiljø der lærerne lærer av hverandre, under veiledning av rektor.

Lærerne trenger felles arbeidstid for å utveksle erfaringer om elever og skoleklasser.

En lærer kan ikke bare være på skolen i selve undervisningstiden.

Spørsmålet er hvor strengt man skal regulere plikten til å være tilstede utover skoletimene.

De fleste yrker har en glidende overgang mellom arbeidstid og fritid.

Du bytter en fleksibel arbeidsdag mot aldri å ha helt fri. 

Nå sier Utdanningsforbundet at de streiker fordi «lærerne har rett og slett ikkje tillit til at KS ønsker det som er best for norsk skule», og at det derfor «er heilt nødvendig for norske lærarar å streike for å understreke alvoret».

De streiker altså for å bli sett og respektert?

#Utdanningsforbundet #Lærer #Streik #Lærerstreik #Arbeidstid #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar