hits

Hjelp flyktninger nær hjemlandet


Syriske flyktningebarn i kø for å få skolebøker i en flyktningeleir i Jordan. (Foto: Christian Jepsen, Flyktningehjelpen).

Norge bør hjelpe syriske flyktninger nær hjemlandet. For hver syriske flyktning som kommer til Norge, er det 10.000 andre som ikke får hjelp.

Det gjør godt for hjertet å fly syriske flyktninger til Norge.

Men det er en elendig bruk av penger.

For hver flyktning som kommer til Norge, er det 10.000 som ikke får komme hit.

All erfaring viser at vi hjelper mange flere ved å bruke pengene nær hjemlandet.

De siste dagene har det vært mange presseoppslag på at Norge ikke vil ta imot funksjonshemmede syriske flyktninger.

Derfor er det nå en kampanje på Stortinget for akkurat denne gruppen.

Det virker hjertevarmt, men effekten er kynisk: Hvis vi vil bruke eksempelvis en milliard kroner på å hjelpe syriske flyktninger, så er det beste vi kan gjøre å bistå Jordan og Libanon med å lage gode leirer hvor flyktninger kan leve relativt langvarig, få medisinsk hjelp, utdanning og gode sanitære forhold.

Tall fra Flyktningehjelpen viser at det er 51,2 millioner mennesker på flukt i verden.

Bare 1/10.000 av dem vil komme til Norge.

Det betyr at vårt viktigste bidrag er å hjelpe flyktninger nær hjemlandet, slik at de også kan reise tilbake når krigen eller den humanitære katastrofen er over.

Nylig foreslo SVs to stortingsrepresentanter, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen, at Norge skal ta imot 5.000 syriske flyktninger.

Kun SV støttet forslaget i Stortinget, og det er bra.

Her kan du lese hva partiene mener: Forslag fra SV om å ta imot 5.000 syriske flyktninger

Siste anslag tyder på at 6,5 millioner mennesker er drevet på flukt i Syria, og at 2,5 millioner syrere har kommet til nabolandene.

Flertallet i stortingskomiteen sier følgende: «De fattige nabolandene Libanon og Jordan har alene tatt imot nesten halvparten av de syriske flyktningene, og disse landene har åpenbart et sterkt behov for bistand til å håndtere situasjonen. Her er det viktig at Norge og det internasjonale samfunnet stiller opp».

Flertallet har helt rett. Skal vi få mest mulig hjelp ut av norske penger, er det viktig og riktig å bruke pengene i Jordan og Libanon.

Vi må gjøre begge deler, vil kanskje noen innvende.

Hvorfor det? Det logiske er tvert imot å bruke alle pengene der de gjør mest nytte for flest mulig av de syriske flyktningene. 

Mennesker på flukt bryr seg mindre om vårt hjertelag, enn av de faktisk får hjelp.

Hvorfor hjelpe få når vi kan hjelpe så mange flere nær hjemlandet?


Gode flyktningeleire i nabolandene er en bedre løsning enn å fly syriske flyktninger til Norge. (Foto: Peter Jepsen, Flyktningehjelpen).

For de syriske flyktningene er det et spørsmål om liv og død at norske politikere bruker hjernen like mye som hjertet.

SVs representant Karin Andersen (bildet) ønsker å hente syriske flyktninger fra flyktningeleirene i Syrias naboland, slik at de «blir hentet til og gjenbosettes i Norge».

Norge skal altså håndplukke noen ytterst få flyktninger, og bruke store økonomiske midler på disse - og la resten være igjen, ifølge SV-representanten.

- Det må også legges til rette for at syriske borgere som allerede befinner seg i Norge og som har familiemedlemmer på flukt fra krigen, får anledning til å få sine slektninger til Norge slik at de kan bli gjenforent her, mener Karin Andersen.

Det gjør sikkert godt å fremme slike forslag, men effekten er brutal i virkelighetens verden hvor vi må prioritere og få mest mulig hjelp ut av de norske milliardene.

For syriske flyktninger handler det om t å få beskyttelse og hjelp til å overleve - ikke å komme til Norge.

Derfor bør Norge øke bidragene til flyktningearbeidet i Jordan og Libanon. 

Norge kan bidra til gode flyktningeleire med sykehus, skoler og skikkelige boforhold.

Selv om det ikke gjør like godt for vår humane selvfølelse som symbolske vedtak med godt hjertelag.

#Syria #Flyktninger #SV #Norge #Flyktningehjelpen #Stavrum #Nettpåsak

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar