hits

Erna sjef og Nils Deltidsbonde


Nils Deltidsbonde og Erna Statsminister. Foto: Bondelaget/SMK.

Et regnestykke går sin seiersgang på Facebook, men regnestykket tilslører virkeligheten for Erna Sjef og Nils Dreng.

Over 3.000 har delt følgende regnestykke på Facebook:

«Erna sjef har ei løn på kroner 2 mill. og får auka løna med 1 % eller kr. 20.000. Nils Dreng har ei løn på kr. 200.000 og får auka løna med 4 % eller kr 8.000. Spørsmål 1: Kven får mest lønsauke? Spørsmål 2: Kvifor?»

Poenget er å vise at en som tjener mye får høyere lønnsøkning i kroner hvis vedkommende og en annen får samme prosentøkning.

Det dumme er at regnestykket er så urealistisk.

Grafikken under viser hvordan inntektene for bøndene har vært i virkeligheten.

 

 

Det mer virkelighetsnære regnestykket, som ikke Norges Bondelags leder Nils T. Bjørke liker, er slik:

«Nils Deltidsbonde har 162.000 kroner i inntekt fra gården. Men siden han kan, har han en jobb på siden der han tjener 230.600 kroner. I tillegg kommer 69.200 kroner i andre næringsinntekter, 41.700 kroner i pensoner og 42.800 kroner i kapitalinntekter. Hva er Nils Deltidsbondes bruttoinntekt?».

Fasiten:


Kilde: Statistisk sentralbyrå

Nils Deltidsbonde tjener altså ikke 200.000 kroner, men 546.400 kroner, hvis vi skal holde oss til virkeligheten - og ikke stoler på Facebook som kilde.

Og de tallene er fra 2012: Gårdbrukernes inntekt og formue

Etter den tid har bøndene hatt et gullkantet jordbruksoppgjør i 2013, og i år får de altså 3,3 prosent - eller på nivå med alle andre grupper i samfunnet.

Siden 2005 har inntektene i jordbruket økt med nær 90 prosent, mens folk flests inntekter har økt med drøyt 40 prosent.

Se tallene her: Dobbel så rask inntektsøkning

Bøndene vil innvende at de lever av kroner og øre, ikke av prosenter.

Det er riktig. Men 10 prosent lønnsvekst her og 10 prosent lønnsvekst der - det blir fort kroner av slikt.

Tidligere denne uken ble regjeringspartiene enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om et oppgjør som plusser på 250 millioner kroner til bøndene i forhold til statens siste tilbud.

Du kan lese mer her: Avtale om  jordbruksoppgjøret 2014

I avtalen er partiene enige om at det «er avgjørende at utøverne i landbruket skal kunne ha en inntektsutvikling på linje med andre grupper».

Hva betyr «inntektsutvikling på linje med andre grupper»?

Normalt at den relative avstanden ikke skal bli større.

Slik regner LO og slik regner NHO, når de passer på at de såkalte frontfagene legger et tak for lønnsveksten i offentlig sektor.

Og da passer det med følgende (realistiske) regnestykke:

«Hvis Erna Statsmininster tjener 1,5 millioner kroner og får 3,3 prosent i lønnsøkning, mens Nils Deltidsbonde tjener 546.000 kroner i året. Hvor mye må Nils Deltidsbonde ha i lønnsøkning for at ikke den relative avstanden mellom dem skal øke?».

Vanskelig? Kanskje, men ikke umulig.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar