hits

Lønnsgaranti hindret streik

 
Dyktige forhandlere fant en kreativ løsning og hindret kommunestreik: Per Kristian Sundnes (KS), Ragnhild Lied (Unio) og Mette Nord i Fagforbundet. (Foto: Ivar Ekseth, NTB scanpix).

 

Dyktige forhandlere berget oppgjøret i stat og kommune i havn uten streik. Begge parter er vinnere.

Ansatte i stat og kommune kan være fornøyde med årets lønnsoppgjør.

En lønnsvekst på 3,3 prosent gir dem økt kjøpekraft.

Samtidig har de fått en garanti for etterbetaling hvis industrilønningene øker mer enn antatt.

Det smarte grepet som sikret en løsning var å slå sammen to år i ett oppgjør:

- Dette har utvilsom vært av de mest kompliserte forhandlinger jeg har deltatt i gjennom de 20 årene jeg har vært med på dette. I tillegg til ny hovedtariffavtale, som vanligvis pleier å være mer enn vanskelig nok, har vi forhandlet både om ny hovedavtale, nytt lønnssystem og ny arbeidstidsavtale med lærerne. Derfor er jeg særdeles glad for at vi er kommet i mål uten konflikt, sier Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder i kommunesektorens organisasjon KS.

Her kan du lese arbeidsgivernes syn: Løsning i kommuneoppgjøret

Og dette mener Fagforbundet: Unngikk streik: Enighet i kommuneoppgjøret

Den norske frontfagmodellen skal sikre at det er private i konkurranseutsatte bedrifter som avgjør lønnsveksten.

Uten den modellen kunne vi risikerer at offentlige ansatte ble lønnsledende, og at stat og kommune overbød de private.

Når LO og NHO er ferdig med frontfagene, får vi realiteten et «tak» på lønnsveksten.

I år har de kommuneansatte sikret seg en garanti for ikke å falle bak:

-  Kommuneoppgjøret har fått en ramme på linje med frontfaget, men med en etterslepsklausul i 2015, dersom industrien kommer høyere enn 3,3 prosent, skriver Fagforbundet.


Som grafikken fra Statistisk sentralbyrå viser, er det litt variabelt om det er privat (fiolett stripe) eller offentlig sektor (grønn) som har høyest lønnsvekst.

Årets oppgjør endrer ikke noe på det bildet, og det ville neppe blitt forstått om offentlig ansatte skulle streiket seg til høyere lønnsvekst.

Sånn sett var løsningen med en garanti for ikke å havne bak eksempel på forhandlingsevne og kompromissvilje..

Det andre vanskelige punktet var lærernes arbeidstid.

Kommunesektorens organisasjon krevde at lærerne skulle være mer på skolen gjennom hele året, og har fått litt gjennomslag.

Løsningen ble at lærerne får 7,5 timers arbeidsdag på skolen i skoleåret. 

-  Jeg skal ikke legge skjul på at dette er den delen av avtalen vi er minst tilfreds med. Men vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at det aller viktigste å få på plass, var mer daglig tilstedeværelse på skolen, sier Per Kristian Sundnes i KS.

Litt gi og ta fra begge sider hindret konflikt i et vanskelig oppgjør.

#KS #LO #Fagforbundet #Unio #Akadermikerne #Stat #Kommune #Lønnsoppgjør #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar