hits

Listhaug må kjøpe seg fred


Landbruksminister Sylvi Listhaug har flertallet mot seg i Stortinget. Foto: Christian T. Jørgensen (Landbruks- og matdepartementet).

 

Landbruksminister Sylvi Listhaug må fire på noen prinsipper og gi rundt 100 millioner kroner mer for å få fred i Stortinget.

I natt ble det brudd i forhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og Kristelig folkeparti.

Det må først og fremst forstås som et taktisk spill.

- Vi var ganske nære, så jeg synes det er overraskende og synd at regjeringspartiene valgte å bryte forhandlingene, sier KrFs landbrukspolitiske talsperson Line Henriette Hjemdal (bildet) og Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Breivik.

Les også saken: Regjeringen bryter forhandlingene med KrF/Venstre

Statens tilbud til bøndene inneholdt et kutt i overføringene på 250 millioner kroner.

De to støttepartiene ville øke rammen med 250 millioner kroner, og fikk med seg Høyre og Fremskrittspartiet et langt stykke før det ble brudd.

Trolig er det ikke mer enn 100 millioner kroner i avstand mellom regjeringen og støttepartiene, og det er småpenger i budsjettsammenheng.

Det er heller ikke noe som tyder på at jordbruksoppgjøret engasjerer velgerne noe særlig, utover Norges Bondelag, som kommer til byen for å protestere med jevne mellomrom.

Samtidig vil Sylvi Listhaug påskynde en utviklingen fra små, ulønnsomme familiebruk - til et mer industrielt og mindre ulønnsomt landbruk.

En slik utvikling har pågått i 50 år og vil garantert fortsette.

Spørsmålet er hvor fort, og også her må Listhaug fire på noen ambisjoner for å komme i mål.

Det mest sannsynlige scenariet nå er at alle partiene på Stortinget vil inn på banen, og at man gjennom forhandlinger og taktisk spill på bakrommet finner hvor flertallsviljen ligger.

Flertallet ønsker nok et noe bedre tilbud til bøndene, men er redd for å innføre et prinsipp hvor Stortinget overbyr regjeringen.

Det vil komme som en bumerang i fremtidige oppgjør.

For øyeblikket er det to mulige utfall:

  • Sylvi Listhaug går med på et kompromiss med Venstre og Kristelig Folkeparti.
  • Støttepartiene finner sammen med venstresiden, slik de gjorde med Utsirahøyda.


MARERITTET FOR LISTHAUG: Tverrpolitisk flertall i Utsirahøgda-saken mot regjeringen. Foto: NTB scanpix.

En annen joker er Arbeiderpartiet, som nå i ord fremstår som det rene bondepartiet.

I regjeringskontorene har Ap i flere tiår ført en landbrukspolitikk som har bygget ned jordbruket fra over 200.000 til 45.000 gårdsbruk.


NEDBYGGING: Arbeiderpartiet har vært i regjering i 35 av disse årene.

 

Melodien har vært større, men færre gårder - og at jordbruket produserer mer mat, med færre bønder.

Forrige gang bøndene kjørte traktor til Stortinget for å protestere mot «rasering av landbruket», var mot den rødgrønne regjeringen i 2012.

Men signalene som nå kommer fra Arbeiderpartiet tyder på at partiet går for en kortsiktig politisk seier i Stortinget, og for å påføre landbruksminister Sylvi Listhaug et politisk nederlag.

Man har et prinsipp til man tar et annet, sa en dansk politiker.

Slik er politikken.

#Landbruk #Jordbruksoppgjøret #Stortinget #Listhaug #Landbruksdepartementet #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar