hits

Sykelønn kan ikke være en hellig ku


Venstre og Trine Skei Grande vil kikke forsiktig på sykelønnen. De andre partiene vil heller ha hodet i sanden. Foto: Erlend Aas, NTB scanpix.

Norge har verdens høyeste sykefravær og verdens gunstigste sykelønn. Er det noen som tror at det ikke henger sammen?

Venstre gikk skuffende kort på sitt landsmøte i helgen, men er likevel langt mer nytenkende enn alle de andre politiske partiene.

Selv Høyre og Fremskrittspartiet er nå for 100 prosent lønn ved sykefravær.

Det skal altså lønne seg like mye å være hjemme som å gå på jobb.

LO-lederen mener at Venstre er «rabiate». 

Etter min mening er det mer dekkende å si at Venstre vil kikke forsiktig på sykelønnsordningen, mens de andre partiene heller vil stikke hodet i sanden.


Hvis du er kvinne som jobber i kommunen, er du dobbelt så syk som menn i staten - og vesentlig sykere enn kvinner i private bedrifter. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Hver eneste måned går over to millioner dagsverk tapt på sykefravær.

I gjennomsnitt er vi borte nesten en arbeidsdag hver andre uke.

Kostnadene for samfunnet er gigantiske, og for den enkelte er langtids sykefravær ofte første skritt mot langtids sykefravær og etterhvert uføretrygd.

I Norge har de fleste arbeidstakere full lønn ved sykefravær.

Det er et spleiselag mellom arbeidsgiver og staten.

Den eneste som ikke yter fem øre er arbeidstakeren.

  • Det er overveldende statistikk som viser at sykefraværet øker, selv om folkehelsen er i bedring.
  • Det er også overveldende forskning som viser at sykefraværet øker når de rundt deg har høyt sykefravær. 
  • De som nekter for at det er en andel skoft i sykefraværet kan knapt tro på det de selv sier.

Kvinner er oftere borte fra jobben enn menn, også når vi justerer for svangerskap.

Og folk som jobber i kommunen, er vesentlig oftere borte fra jobb enn privatansatte.

Pussig nok synker det legemeldte fraværet, mens det egenmeldte stiger. 

 

Enhver som ser disse tallene må innrømme at det er noe fullstendig galt med sykefraværet i Norge.

Det er ingen helsegrunner til at vi skal ha verdens høyeste sykefravær.

Derfor er det så skuffende at politikerne ikke tør å gjøre noe med problemet i frykt for å støte velgerne.

De velger heller altså å kaste bort milliardbeløp av offentlige penger på unødvendig sykefravær, heller enn å bruke pengene på bedre skole, sykehjem og skole.

Og så er det noen som kaller Venstre for rabiate?

PS: Det tydeligste eksempelet på at sykelønn er en hellig ku er den såkalte IA-avtalen. Bedrifter som er i avtalen gir de ansatte rett til ende flere egenmeldte sykefraværsdager, og tanken er at økt tillit til å styre egen helse skal gi mindre fravær. Noen som tror det går slik? Svaret er selvsagt nei. Det legemeldte sykefraværet i IA-bedrifter er på 5,8 prosent, mens det er 4,8 prosent i bedrifter utenfor avtalen. 

#Sykefravær #Sykelønn #Venstre #NAV #IA #IAavtalen #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar