hits

Trygd smitter og trygd går i arv

 
Når du passerer Raukerud bomstasjon fra Akershus til Østfold, dobler sjansen seg for å bli uføretrygdet. Foto: Google Streetview.

 

Hvis foreldre går på uføretrygd, øker sjansen dramatisk for at barna havner på uføretrygd. Trygd smitter og trygd går i arv.

Selv om folkehelsen blir stadig bedre, har Norge likevel godt over 300.000 uføre.

En av årsakene er at trygd «smitter»: Er faren din, naboene eller vennene på uføretrygd, så øker sannsynligheten for at du også havner på trygd - uansett om du er syk eller ei.

Mange skulle sikkert ønske at dette er høyresidepropaganda.

Men det er dessverre et faktum som er ettertrykkelig bevist av forskere.

En ny studie viser følgende:

  • Sannsynligheten for at et vanlig barn blir uføretrygdet er cirka 1 prosent.
  • Men blir en av foreldrene uføretrygdet, øker sjansen til 6 prosent på fem år.
  • Etter ti år har andelen av barna på uføretrygd økt til 12 prosent.

- Jeg er overrasket over at sammenhengen mellom foreldrenes og barnas trygdebruk er så sterk. Det kan være med på å forklare en betydelig del av den kraftige veskten i uføretrygdede i Norge, sier førsteamanuensis Magne Mogstad ved University of Chicago til Aftenposten.

Alle slike studier forsøker å kontrollere for arvelig, smittsom eller lokalmiljørelatert sykdom. 

Et godt eksempel er fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold. 

Når du passerer Vestby på E6 øker sjansen for å være uføretrygdet fra en av 15 til en av 7.Andel uføre i aldersgruppen 18-67 år (blå kurve). Og justert for at noen fylker har eldre befolkning (rød). Kilde: NAV.

Når så mange som 13 prosent av befolkningen i Østfold er på uføretrygd, så er det dramatisk høyt.

Husk at vilkåret er strengt: «Det ytes hel (100 prosent) uførepensjon dersom personen har tapt hele sin inntektsevne/arbeidsevne», heter det.

Forskerne finner altså at trygd smitter sosialt: Blir det akseptabelt å gå på uføretrygd, aksepterer du å bli uføretrygdet.

Brutalt sagt er det altså slik at mange blir uføretrygdet fordi de føler seg uføre - og slipper igjennom hos leger og hos NAV.

Det er snakk om enorme kostnader for samfunnet.

Årlig betaler staten ut 64 milliarder kroner i uføretrygd.

I tillegg kommer tapet av arbeidskraften til de uføre.

Det nye nå er stadig flere unge uføretrygdede - altså mennesker som er stemplet ut av arbeidslivet for resten av livet.

Her kan du lese mer: Utviklingen i uførepensjon

De færreste blir uføre fra en dag til en annen. 

Det er tre hovedveier inn:

  • Eldre arbeidstakere som blir langtids sykemeldte.
  • Sykmeldte som går over til arbeidsavklaringspenger (AAP).
  • Unge i kategorien «annet» - ofte ungdom som dropper ut av skolen.Hvis du synes du betaler mye skatt, kan du tenke igjennom følgende:

En gjennomsnittelig lønnsmottaker betaler 111.000 i skatt i året.

En gjennomsnittelig uføretrygdmottaker får rundt 180.000 kroner i året.

Det betyr ikke at det er fett å gå på uføretrygd, men at det fort koster enorme beløp når trygd smitter og går i arv.

#NAV #Trygd #Uføretrygd #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar