hits

Barnehagene må bli dyrere


Tidligere statsråd Kristin Halvorsen lovet både full barnehagedekning og maksimalpris på 2.330 kroner i måneden. Nå er det på tide å heve prisen. 

Stortinget har satt en makspris på 2.405 kroner i måneden for heldagsplass i barnehagen. Er det rart kommunene må spare penger?

Å prioritere burde være kjerneoppgaven for en politiker.

Men det typiske er å love alt til alle, og et godt eksempel er barnehagepolitikken:

  • Norge skal ha full barnehagedekning.
  • De skal ha gode pedagogiske tilbud.
  • Og foreldrene skal slippe billig unna.

Problemet er at dette ikke går i hop, men det blir ikke Stortingets problem.

Stortinget tar bare to prosent av regningen for de kommunale barnehagen, og sender regningen videre til kommunene.

Da oppnår Stortinget at foreldrenes misnøye retter seg mot kommunene, som er nærmest foreldrene og de ansatte.

I Oslo er det ramaskrik for at kommunen skal spare penger på barnehagebudsjettet i bydel Grünerløkka: - Det er en skandale

For ikke lenge siden var det tilsvarende skandaløst at Oslo kommune ville la private drive syv kommunale barnehager.

Les innlegg fra en mor: Fakta og svada om en konkurranseutsatt barnehage i Oslo

At foreldre ikke ønsker forandring, er naturlig.

Like naturlig er det å ønske seg gode barnehager, nesten gratis.

Men hovedårsaken til at regnestykket ikke går opp, er at Stortinget ikke hevet prisen på barnehager på seks år.

Mens alle andre priser steg, ble maksimalprisen i barnehager frosset på 2.330 kroner helt til i høst, da prisen gikk opp 75 kroner.

Og da snakker vi altså om den maksimale prisen barnehagen kan ta fra foreldrene - uansett hvor god økonomi foreldrene har.

At barnehagene trenger pengene, fremgår av at 93 prosent av dem bruker maksimumsatsen.

(Maksimalprisen gjelder kun for foreldre som tjener over en halv million. De som tjener mindre, slipper enda billigere).

Resultatet er selvsagt stadig mer subsidier fra det offentlige. Lønnen til de barnehageansatte står ikke stille - heller ikke prisen på leker, pedagogisk utstyr eller husleie.

Her ser du prisen: Tilnærmet uendrede barnehagesatser

Det er lett å forstå at foreldrene ønsker seg bedre barnehager, men det hører med at de kun betaler 17 prosent av det barnehagen koster.

Betalingen gir til alt overmål skattefradrag på samme måte som gjeldsrenter.

Bedre barnehager betyr dyrere barnehager, og da er det bare rett og rimelig at foreldre som har råd tar en større del av regningen.

PS: Alle undersøkelser viser at foreldrene er mer fornøyd med private barnehager enn med offentlig. Bare så det er sagt.

#Stortinget #Barnehager #Maksimalpris #Privatebarnehager #Oslo #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar