hits

Et sykt folk

Mens Norge skuffer inn gullmedaljer i OL, har vi også den definitive førsteplassen i sykefravær og uføretrygd.

Norge har et godt helsevesen, gode sosiale ordninger og et humant arbeidsliv.
Likevel har vi syv prosent sykefravær og en av ti på uføretrygd.
Det plasserer oss helt på toppen i hele OECD, og det har neppe med vår allmenne helse å gjøre.
Svært få land har høyere levealder enn Norge.

Hvorfor ikke innrømme at årsakene i hovedsak er disse:

1. For mange er det tøft å komme inn i yrkeslivet og lettere å leve på trygd.

2. Integrering av innvandrere i yrkeslivet er for dårlig.

3. Sykefraværet skyldes blant annet at vi er det eneste landet i verden hvor du ikke taper fem øre på å være hjemme i sengen.


OECD har nylig levert en rapport om Norge som viser at rundt 400.000 nordmenn er på det laveste nivået i kvalifikasjoner. Dette er en gruppe som dropper ut av skolen uten å fullføre, og som havner alt for tidlig på trygd.
OECD påviser også at Norge har tilnærmet null tilbakeføring fra uføretrygd til yrkeslivet.
Og fra før vet vi at sjansene for å forbli på trygd øker dramatisk når folk har vært borte fra yrkeslivet i bare seks måneder.
Grunnproblemet er at samfunnet vårt krever kvalifikasjoner for å komme i jobb.
Antallet ufaglærte stillinger har sunket dramatisk.
Norge har ikke kultur for å kjøpe vaktmestertjenester i hjemmene eller dårlig betalte håndtlangere i yrkeslivet.
Dermed er det også dramatisk mange som glipper i overgangen mellom skole og yrkesliv.
Ikke overraskende er barn av innvandrerforeldre klart overrepresentert i denne gruppen.
På kort sikt har Norge råd til å ha 700.000 i arbeidsfør alder utenfor yrkeslivet.
Vi salderer budsjettene våre med å hente 125-150 milliarder kroner i året fra Oljefondet.
Derfor kan venstresiden forsvare sine tilkjempede rettigheter, uten å ta inn over seg at uføretrygd og sykelønn er ytelser som er ment for mennesker som har ytt noe i yrkeslivet før de ble syke eller utsatt for en ulykke.
Det er ikke "sliterne" som er problemet, men alle dem som havner utenfor uten knapt å ha vært innenfor.
Disse gjør vi en bjørnetjeneste ved å ha et sosialt sikkerhetsnett som er behagelig som en hengekøye.
#OECD #Sykefravær #Sykelønn #Uføre #Uføretrygd #Stavrum #Nettpåsak
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar