hits

Nå vil de stenge nettavisene


Kulturminister Torhild Widvey tok over fra Hadia Tajik, og det blir spennende å se om den nye regjeringen fortsetter å bære havre til en død hest. Foto: Kulturdepartementet.

Hvis papiravisene får det som de vil, skal staten bruke milliardbeløp på å få nettavisene til å stenge og kreve betaling fra brukerne.

Hvert år bruker staten over syv milliarder kroner på å støtte NRK og papiravisene.

Mediestøtten utgjør rundt 1,25 millioner kroner per journalist. Det er cirka tre ganger mer enn landbruksstøtten per bonde (434.000 kroner).

Sjekk regnestykket her: Mer til journalister enn til bønder

Utrolig nok lot den rødgrønne regjeringen statsstøtten til papiravisene fortsette, til tross for at leserne velger internett og mobil som sine primære kanaler.

I Norge bruker en person i gjennomsnitt 23 minutter daglig til avislesing - mens gjennomsnittsnordmannen bruker 95 minutter på internett

Leserne strømmer til nett og mobil, mens Stortinget fortsetter å bruke milliarder hvert år på å støtte papiravisene med direkte pressestøtte og null moms.

Og papirstøtteavisene skriker opp hver gang det kommer et fornuftig forslag om å vri støtten dit leserne finnes og hindre at et fåtall aviser får mer enn 40 millioner kroner hver - i  året!

Les også: 1.800 kroner per Dagsavisen-kjøper

Les også: Presser støtten over 40 millioner

Nå er ballen hos kulturminister Torhild Widvey (H), og papiravisene krysser fingre for at den nye regjeringen ikke tør legge om kursen.

Hovedtanken er å skreddersy en mediestøtte for papiravisenes motvillige overgang til internett:

  • Pressestøtten skal kun gis til nettaviser som stenger og tar betalt fra brukerne.
  • Og den skal krydres med å sette ned momsen fra 25 til 8 prosent for brukerbetaling.

Tenk deg Nettavis1 og Nettavis2:

Nettavis 1 er gratis for brukerne, og finansiert med annonser. Hvis annonseinntektene er 80 millioner kroner i året, betaler avisen rundt 15 millioner kroner netto i moms i året.

Nettavis 2 har 40 millioner kroner i brukerbetaling og 40 millioner kroner i annonseinntekter. Den får ytterligere 40 millioner kroner i statsstøtte, og anslagsvis halv moms av gratisavisen.

For leserne er Nettavis1 gratis, mens Nettavis2 koster penger. Hvilken tror du leserne vil velge?


Nettavisen (rød strek) og Aftenposten (blå) etter at Aftenposten har stengt nettsiden og tar betalt. Kilde: TNS Gallup.

For staten gir Nettavis1 15 millioner kroner i skatteinntekter, mens Nettavis2 koster 50 millioner i direkte og indirekte statsstøtte.

Uansett hvilken kvalitet det er på avisene, og hvor mange unge lesere som får nyheter, økonomi og politikk gratis til sin mobil eller pc.

Jeg nekter å tro at statssekretær Knut Olav Åmås, som styrer mediepolitikken, og kulturmininster Torhild Widvey ikke ser dette.

Derfor har jeg et håp om at de har mot til å stå imot papiravisenes lobby og stanse galskapen.

Det er bred politisk enighet om at det er verdt pengene å bruke to milliarder kroner i året på mediestøtte (pluss NRKs milliarder).

Politikerne ønsker å stimulere til journalistikk.

Bloggere og sosiale medier er viktige tilskudd, men solid, avslørende kvalitetsjournalistikk skapes i redaksjoner.

All erfaring tyder på at det trengs en kritisk masse.

Mediestøtten bør altså styres mot journalistikk.

Samtidig har brukerne oppdaget fordelen med internett og mobil: Distribusjonen er tilnærmet gratis og den er geografisk rettferdig - alle får nyhetene samtidig, uansett hvor de bor.

 Løsningen er åpenbar, og finnes allerede for innovasjon. Skattefunn-ordningen gir skattefradrag for lønnskostnader brukt på innovasjon (og direkte støtte til virksomheter som går i minus og ikke betaler skatt).

Hvorfor ikke gjøre om mediestøtten til en skattefunn-ordning for journalistikk?

Da får staten god kvalitetsjournalistikk for sine milliarder - uten å knytte den til betalingsmurer eller tungvint og miljøfientlig papiravis-distribusjon.

#Mediestøtte #Kulturdepartementet #Widvey #Åmås #Nettaviser #Internett #Papir #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar