hits

Ikke samvittighet til å gjøre jobben


Retten til selvbestemt abort ble kjempet igjennom for 40 år siden. Foto: NTB scanpix.

Hva gjør vi når offentlig lønnede personer ikke har samvittighet til å gjøre jobben de får betalt for?

Det er lett å være prinsippiell tilhenger av reservasjonsrett når du selv er enig i formålet.

For å ta to ferske eksempler:

  • En rekke leger over hele Norge vil ha rett til å reservere seg til å sette inn spiral eller henvise til abort.
  • I Sandefjord trues to lærere med oppsigelse fordi de nekter å følge opp politiske vedtak om skolen.

Det finnes mange flere: Bør eksempelvis politiet og det militære åpne for hijab i uniformen fordi man ellers ville miste personer som vil bære plaggene av religiøs overbevisning.

Min teori er at svært få mennesker støtter individet mot regelverket i alle disse tre sakene.

I Sandefjord vedtok lokalpolitikerne i 2011 et detaljert system for å måle skoleelevene, men det systemet nekter lærer Marius Andersen ved Haukerød skole å følge: - Nå står jeg i et vakum. Jeg vet ikke om jeg får sparken, om de velger å legge ballen død eller om de vil endre på systemet, sier han til Aftenposten (se faksimile).

Andersen hevder at rundt 40 andre lærere boikotter politikernes vedtak.

Foreløpig får lærerne full lønn selv om de nekter å gjøre jobben politikerne har pålagt dem.

Når det gjelder fastlegers nekting av å sette inn spiral eller henvise til abort, så er det foreløpig ulovlig.

Et stort flertall mener at det er kvinnen som må ta en slik avgjørelse, og statistikken viser at antallet aborter står nokså stabilt på rundt 15.000 i året.

Men likevel ser mange kommuner gjennom fingrene på at enkelte leger tar seg en rett de ikke har etter norsk lov.

Alle nordmenn har rett på en fastlege, og fastlegen får betalt fra det offentlige for å ha pasienter på sin liste. I Norge har kvinner rett til å sette inn spiral og det er kvinnen som avgjør om hun vil ta abort eller ei.

Men disse rettighetene blir altså hindret av leger som har samvittighetsproblemer.

I fjor kostet driften av legekontorer samfunnet over 15 milliarder kroner

Nesten 80 prosent betales av kommunene og folketrygden.

Nå ønsker regjeringen å gi fastlegene rett til å reservere seg mot å henvise til abort (men ikke mot å sette inn spiral).

Bør vi akseptere at legene får penger fra det offentlige for å stå til rådighet for sine pasienter - og samtidig akseptere at de ikke vil gjøre alle oppgavene en fastlege er tenkt å utføre?

Etter min mening er det ingen menneskerett å velge yrker man har samvittighetsproblemer med å utføre.

Jeg aksepterer at leger ikke har samvittighet til å sette inn spiral eller henvise til abort, men mener at de da heller ikke kan være fastleger som får betalt fra det offentlige.

Og lærerne i Sandefjord må gjøre jobben de er satt til, og bruke sine demokratiske muligheter til å få vedtaket omgjort i kommunen.

Dersom Stortinget vedtar at fastleger skal få rett til å nekte å henvise til abort, er det et absolutt minimum at de holdningene flagges offentlig - slik at pasientene kan velge en annen fastlege.

Å utsette en kvinne i en sårbar livssituasjon for å stå overfor en lege som kanskje/kanskje ikke vil reservere seg, er et overgrep.

Derfor støtter jeg Legelisten.no som vil offentliggjøre hvilke leger som reserverer seg mot å sette inn spiral eller henvise til abort.

- Relasjonen mellom en pasient og en lege er et skjevt maktforhold, og en pasient er prisgitt legen og dens avgjørelser, sier fagdirektør Terje Kili for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.

Han har helt rett. 

Godtar vi at leger kan reservere seg mot å henvise til abort, må vi også akseptere at kommuner og pasienter kan reservere seg mot disse legene.

#Fastlege #Fastlegeordningen #Reservasjonsrett #Abort #Spiral #Nettpåsak #Stavrum

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar