hits

Ren utpressing ved Oslo Havn


Styreleder Bernt Stilluf Karlsen ved Oslo Havn har en stri jobb med havnearbeiderne. Foto: Tommy Ellingsen, NTB scanpix.

Selvsagt bør Oslo Havn legge en strategi for å bli kvitt den foreldete tariffavtalen som gir havnearbeiderne 600.000 kroner i året for 28,5 timers arbeidsuke.

De 330 norske laste- og lossearbeiderne har rettigheter andre bare kan drømme om, basert på en tariffavtale fra 1970-tallet.

Ikke bare koster særordningene samfunnet millioner av kroner, det fører også til at stadig mer godstransport flyttes til veien.

- I Oslo havn har laste- og lsosearbeiderne verdens dyreste lunsj. Det skyldes at de ifølge tariffavtalen kan kreve å ha pauser samtidig. Seks ganger i døgnet står derfor alt arbeid på terminalen stille, heter det i et leserinnlegg havnesjefen og en rekke sentrale ledere skrev i Aftenposten i vår.

Du kan lese innlegget her: Seks ganger i døgnet står Oslo Havn

Innlegget var trolig ledd i en strategi for å få myket opp ordningene.

I 2030 vil det bo 1,5 millioner innbyggere i Oslo-området. Det innebærer en vekst på 30 prosent, uten vesentlig veiutbygging.

- Hvis alle skoene, klærne og maten innbyggerne trenger skal komme med lastebil, vil køene inn til Oslo vokse for hvert år som går, mener Oslo Havns styreleder Bernt Stilluf Karlsen.

Havnen skal investere en milliard kroner for å doble kapasiteten, men investeringene står i fare hvis ikke losse- og lastearbeidet blir mer effektivt.

Den største hindringen er tariffavtalene fra 70-tallet.

Havnedirekektøren foreslo overfor Havnestyret fire mulige veier ut av uføret: Forhandlinger, samfunnsmessig påvirkning, press (obstruksjon) og modernisering.

Dette går frem av et ikke offentlig strateginotat, som ble lagt frem for Havnestyret.

Hvor hemmelig strateginotatet var, kan diskuteres.

I Havnestyret sitter både rødgrønne politikere og flere representanter for de ansatte.

Og nå har Transportarbeiderne offentliggjort notatet.

Her kan du lese strategien: Organisering av havneoperasjoner i forhold til avtaleverk. Kontinuerlig drift.

Oslo Havn ønsker å få mer gods til Oslo via sjøveien, og da må de modernisere terminalene og ha kontinuerlig drift hele døgnet.

Etter mitt syn er ikke notatet annet enn en ganske naturlig plan for hvordan Oslo Havn kan bli kvitt særordningene som ødelegger for havnetransporten.

Havnearbeiderne fremstiller dette som et forsøk på «fagforeningsknusing», men det er å stille saken helt på hodet.

Dette handler om en gruppe som har tatt samfunnet som gisler for egne økonomiske gullordninger.

Derfor har havnesjefene bedt om hjelp fra NHO, LO og staten for å finne bedre ordninger.

Du kan lese mer om tariffavtalene her: Havnekonflikten

Men norsk Transportarbeiderforbund skriker opp: - Det er en skandale at offentlig oppnevnt styre ser det som sin oppgave å bruke skattebetalernes penger til å drive fagforeningsknusing, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i en kommentar.

Du kan lese kommentaren her: - Skandaløst!

Styreleder i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen, er naturlig nok uenig: - Sjøtransporten taper stadig terreng for veitransporten. Skal den miljøvennlige sjøtransporten klare å få mer av godset som i dag går på veien må havnene bli mer effektive. Da må gamle avtaler og lite effektive måter å organisere arbeidet på endres, har vært Stilluf Karlsen hovedbudskap.

Kampen mot verdens dyreste lunsj handler ikke om fagforeningsknusing - det handler om en liten gruppe mennesker som har sikret seg avtaler som ikke tåler dagens lys.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar