hits

Vår tids største leder


Nelson Mandela er død, 95 år gammel. Fange nummer 46664 ble vår tids mest respekterte statsleder.

Med Nelson Mandelas død har vi mistet vår tids største politiske leder. Det er ikke en tragedie, men slutten på en epoke.

Få har levd et mer betydelig liv enn Sør-Afrikas første frie valgte president, og mannen som ledet landet fra frigjøringskamp til forsoning.

Mandelas liv var fullt av kontraster:

  • Han vokste opp i fattigslige kår, og ende opp som en respektert verdensleder.
  • Og han gikk nesten rett fra 18 år på fangeøyen Robben Island til presidentvervet.

Men det mest imponerende med Nelson Mandela er evnen til å lede et folk gjennom det opprivende oppgjøret med apartheidpolitikk og tiår med politisk undertrykkelse.

Her kan du se historien: Nelson Mandelas liv i bilder

Jeg så Mandela før finalen i fotball-VM i 2010.

Den aldrende statslederen ble kjørt rundt på stadion i en bil for å motta hyllest.

Det var et bevegende øyeblikk for tilskuerne på stadion og hundrevis av millioner fjernsynsseere over hele verden. 

Sør-Afrika var funnet verdig til å arrangere et av verdens største idrettsarrangementer, og hadde gjort det med glans.

This time for Africa, som det het i VM-sangen.

Nelson Mandela ble symbolet på kampen mot det avskyelige raseskilleregimet i Sør-Afrika.

Han ledet den væpnede grupperingen MK, og ble arrestert sammen med resten av ANC-ledelsen og stilt for retten.

Mandela regnet med dødsstraff, og sa følgende i sin forsvarstale 20. april 1964:

Jeg har valgt å dedikere mitt livsløp til kampen for (frigjøringen av) det afrikanske folket. Jeg har kjempet imot hvit dominans, og jeg har kjempet imot svart dominans. Jeg har holdt fast ved idealet om et demokratisk og fritt samfunn hvor alle kan leve sammen i harmoni og med samme muligheter. Dette er et ideal som jeg vil leve for og også håper vil bli oppnådd i min livstid. Men om det skulle kreves så er det et ideal som jeg er forberedt på å dø for.

Se talen her: I am prepared to die

Men Mandela og ANC-ledelsen ble ikke henrettet, men dømt til livsvarig fengsel.

For Nelson Mandela betød det 27 år i fengsel, 18 av dem på Robben Island, før president Frederik Willem de Klerk innledet den nye tid med å oppheve forbudet mot ANC i 1990 - samtidig som han slapp Mandela ut fra fengseletet 11. februar 1990.

Mandela og de Klerk fikk Nobels fredspris sammen i 1993, og nettopp samspillet mellom de to hadde vesentlig betydning for at slutten på apartheidregimet ble mindre voldelig enn man kunne fryktet.

Etter min mening er det mest imponerende med Nelson Mandelas hans evne til å tilgi og hans vilje til forsoning - men også til sannhet.

Det kom sterkest til uttrykk gjennom den såkalte sannhets- og forsoningskommisjonen (Truth and Reconcialiation Commission) som ble satt opp i Cape Town i 1995.

Oppdraget var å undersøke og dokumentere overgrepene som skjedde under apartheid, men også å gi amnesti til voldsmenn som fortalte sannheten.

Kommisjonen undersøkte voldsbruk både fra myndighetene og fra ANC.

Selv om enkelte er kritiske til kommisjonen, så er den et uttrykk for Nelson Mandelas forståelse av at det kun var gjennom sannhet og forsoning at Sør-Afrika kunne bli et forent land, med flere folkegrupper og en brutal nyere historie.

I dag sørger en hel verden over Nelson Mandelas død, mens sørafrikanerne danser i gatene og feirer hans liv.

Madiba, som han ble kalt (betyr eldre, vis mann), er vår tids største politiske leder.

Han viste oss at urett kan bekjempes, mens rett må bygges på sannhet og forsoning.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar