hits

Dommedag i boligmarkedet

Stadig er det noen som spår dommedag i boligmarkedet, og før eller siden får de rett.

Den lange trenden i Norge har vært stigende boligpriser, og nordmenn flest har skapt mesteparten av sin formue gjennom rentefradrag og skattefri verdistigning i boligen.

Derfor er bolig et yndet investeringsobjekt.

Men det siste året har vi fått alvorlige spådommer om i verste fall en halvering av boligprisene. Foreløpig har vi ikke sett mer enn en utflating og et lite fall, men pessimistene står på sitt.

Du kan eksempelvis lese Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank First Securities: - Boligkjøp nå kan svi i årevis

http://www.na24.no/article3718384.ece

Samtidig har det blitt færre som spår høyere renter fremover. Den avmatningen vi ser i resten av økonomien, gjør et rentehopp fra Norges Bank lite sannsynlig. Lave renter i utlandet teller i samme retning. Derfor blir det nå flere og flere som tror at Norges Bank utsetter rentehevingene på ubestemt tid, og det er også noen som tror på et rentekutt.

Poenget?

Utspill fra økonomiske analytikere skal taes som det de er - en begrunnet analyse, og ingen fasit. Ingen kan skråsikkert fastslå om boligprisene skal flate ut etter falle markant neste år. Fortsatt har Norge høy netto innvandring, og fortsatt er det press på boligmarkedet i Oslo - med høy tilflytting og lite ny boligbygging. Kombinert med lav rente er det vanskelig å være bombesikker på en dommedag i boligmarkedet.

Samtidig: Stigende arbeidsledighet gir en usikkerhet, og det er mye ledig i leiemarkedet. Dessuten har boligprisene steget så mye at det kan være rom for en justering nedover. Psykologien i markedet taler for et fall.

Fordelen for alle analytikere - enten de snakker om politik eller økonomi - er at folk glemmer hva de har sagt. For dommedagsprofetene er det en annen fordel, nemlig at de før eller siden får rett. Da kan de si; hva var det jeg sa?

Jeg er enig med Harald Magnus Andreassen i at det er en mulighet for et prisfall på eiendom det neste året, og at det er et godt råd å være litt forsiktig akkurat nå. Å kjøpe boliger for utleie er ulønnsomt og risikabelt.

Å leie i stedet for å eie er trolig et godt råd akkurat nå som boligmarkedet er så labilt.

Men skattesystemet gjør boliginvesteringer så lønnsomme at det på lang sikt er mest fornuftig å eie egen bolig.

Det er fornuftig å ha i bakhodet mens vi venter på dommedagen i boligmarkedet.
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar