hits

Lensmenn gir falsk trygghet


Liv Signe Navarsete spurte statsmininster Erna Solberg om lokale lensmannskontorer i Stortingets spørretime. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix.

Den sene utrykningen til trippeldrapet på Valdresekspressen viser at det er lite trygghet i et lokalt lensmannskontor som stenger klokken 17.30.

Politiet brukte over en time og kom frem etter ambulansen og brannbilen.

Men det er et dårlig argument for å beholde de lokale lensmannskontorene.

For det er verdt å merke seg at Årdal lensmannskontor slett ikke er nedlagt.

Det var bare stengt, slik lensmannskontorer over hele landet er det på ettermiddag og kveld.

Og da er det ulogisk å bruke den sene uttrykningen fra nettopp Årdal som et argument for å spre politifolk tynt over hele landet.

Folk blir ikke tryggere av å ha et lokalt lensmannskontor som er stengt om kvelden og i helgen.

Senterpartiets leder, Liv Signe Navarsete, har i åtte år støttet en regjering som er ansvarlig for dagens organisering.

Bare siden 2009 er antallet årsverk på politikontorer med under ti ansatte redusert med 114 årsverk.

Den rødgrønne regjering har satt alle nye politifolk inn på de store og sentrale enhetene.

Nå er det nye takter.

I gårsdagens spørretime i Stortinget hadde hun følgende spørsmål til statsministeren: - Mener hun at færre politi i distriktene vil gjøre at politiet kommer raskere til ulykkessteder, der kriminaliteten skjer? For det kunne ha kommet uttrykning fra lensmannskontoret i Årdal, som var bare 20 minutter unna?

Erna Solbergs svar: - Det blir en litt falsk trygghet å tro at det at man har et lensmannskontor som ikke har den kapasiteten som skal til i en situasjon, utgjør den tryggheten man trenger.

Du kan lese hele debatten her: Stortingets spørretime

Debatten om politiets organisering minner litt om overgangen fra mange lokalsykehus, til større sentralsykehus og et godt utbygget ambulansetilbud. 

Det henger sammen med den teknologiske utviklingen. En velutstyrt ambulanse har medisinsk utstyr som i mange tilfelle er bedre enn et lokalsykehus på 60-tallet, og det viktige er hvor langt tid det går til du får hjelp - ikke hvor langt det er til sykehuset.

Slik er det med politiet også.

Norge har i dag 27 politidistrikt, 270 lensmannsdistrikter og 69 politistasjonsdistrikter.

Les Politianalysen her: Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Hvor mange administrative stillinger betyr det, og hvor mye politiressurser går med til å holde kontorer i stand, føre timelister og avgi rapporter?

Poenger er nemlig at det ikke er noen automatisk sammenheng mellom antall lokalkontorer og hvor fort man får kvalifisert politihjelp.

Dette poenget er godt dokumentert i Politianalysen, som viser at utrykningen til drapene ved Årdal er mer typisk enn utypisk.

Som illustrasjonen under (fra Vestoppland) viser, så er Norge fullt av ettermiddagsstengte lensmannskontor.


Det hjelper ikke å ha mange lensmannskontorer, hvis de er stengt. Kilde: Politianalysen

Sp-leder Liv Signe Navarsete og den avgåtte regjeringen har altså drevet et politisystem med mange lokalkontorer som har vært stengt.

Det må opplagt være bedre å lage slagkraftige lokale enheter med døgnberedskap, enn å verne hvert lille fillekontor.

Dette underbygges også av at oppklaringsprosenten øker jo større politikontorer er.

Størrelse gir tydeligvis økt kompetanse og kvalitet.

Norge har fortsatt for mange politidistrikt og lensmannskontorer.


Norge har halvparten så mange innbyggere som Sverige, men vil ha fire ganger flere politidistrikt. Kilde: Politianalysen.

Sverige, som har rundt 10 millioner innbyggere, planlegger å reduserte til syv politidistrikt.

Og England, med ti ganger flere innbyggere enn Norge, har såvidt flere politidistrikt enn Norge.

Derfor må ikke regjeringen la se avspore og ødelegge politiet ved å spre folk tynt over hele landet.

Norge trenger flere politfolk i aktiv døgnberedskap, og færre politibyråkrater og stengte lensmannskontorer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar