hits

Fingrene fra fatet, Folkestad!


Unio-leder Anders Folkestad vil styre hvordan folk bruker foreldrepensjonen sin. Foto: Unio.

Unio-leder Anders Folkestad forlanger at mor skal på jobb for at far skal få penger til pappaperm. Fingrene fra fatet, Folkestad!

Unio er landets nest største fagforening, med 320.000 medlemmer.

Derfor er det interessant når lederen ønsker å frata sine mannlige medlemmer en rettighet de selv har betalt for.

Her kan du høre hva han mener: - Mor må i jobb når pappa har perm

Hvis mor og far er enige om å bruke permisjonstid på et to måneders opphold i utlandet, så er det nei fra Unio-lederen:

- Far skal hjem for å passe barnet. Og da må mor ut i jobb, sier Folkestad til NRK.

Unio-lederens utspill er det siste i rekken av forståsegpåere som vil bestemme over familienes valg.

Et lignende forslag er Høyres idé om at mor kan overta fars permisjon - et forslag som heldigvis nå er begravet.

Det er like absurd som å si at menn som er sykmeldte eller uføretrygdede kan la kona overta trygden.

Poenget er nemlig at fedrene selv har betalt trygdeavgift og at pappapermen bør være en selvstendig rettighet for far.

  • En moderne foreldrepermisjon gir den fødende rett på permisjon i en viss tid etter fødselen.
  • Så bør foreldrene få hver sin permisjonsperiode, som de kan velge å bruke eller ikke bruke.

Det vanlige er at foreldrene har vært i jobb før de får barn.

Da har de betalt skatt og trygdeavgift.

Motstykket til trygdeavgiften er at man får rett på trygd hvis man blir syk, ufør, arbeidsledig - eller får et nyfødt barn.

Det er en rettighet du har personlig - ikke fordi du er partner med noen.

En fin bieffekt er at foreldrene stort sett bruker sine individuelle rettigheter når de får barn, og det gjør at både mor og far gir omsorg til barnet sitt.

Hvis foreldrene velger å ta permisjon samtidig, så bør det være deres eget valg.

Far har ikke pappaperm for å gi mor «fri», men for å være nær barnet sitt.

Enkelt og greit.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar