hits

Sparker liv i det private Norge


Statsmininster Erna Solberg og finansminister (?) Siv Jensen vil sparke liv i Norge. Foto: Vegard Grøtt, NTB scanpix.

Den politiske plattformen til statsminister Erna Solberg er å forandre for å bevare. - Vi skal få Norge til å virke, kan være slagordet til de blåblå.

Etter at Høyre og Fremskrittspartiet la frem sin regjeringsplattform i går kveld har etermediene vært fulle av de sedvanlige gråtekonene.

Et godt eksempel er Bondelaget, som advarer mot både rasering av distriktene og dyrere mat.

Felles for svartmalerne er at de knapt kan ha lest erklæringen.

Du kan lese den her: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Ta for eksempel bøndene.

Norge har verdens dyreste mat, vi bruker nesten 20 milliarder i året på direkte og indirekte jordbruksstøtte, og likevel så nedbygges landbruket i raskt tempo.

Senterpartiet ga milliarder til bøndene gjennom dyrere mat: Valgflesk til bøndene

Bondelaget vil ha mer av det samme, mens Høyre og Fremskrittspartiet foreslår radikale nye grep:

 • Skatteletter for å styrke bondens økonomiske stilling.
 • Fjern konsesjonslov, boplikt og driveplikt.
 • Reduser landbruksbyråkratiet.
 • Mindre gevinstskatt ved salg av jordbrukseiendommer.

Dette er en oppskrift for å løsne båndene for bøndene og gi dem mulighet til å skape sunne økonomiske bedrifter med mindre statsstøtte.

Samtidig skiller man distriktspolitikken fra matproduksjonen. Det er fornuftig. Regjeringen vil arbeide for høyest mulig selvforsyning av mat, men bruke andre virkemidler enn statsstøtte til et ineffektiv jordbruk for å sikre bosetting i distriktene.

En nøytral lesning av plattformen tilsier at den er et produkt av kompromisser, men med en tydelig kursendring.

- Målet vårt er ikke å sitte i regjering, men å sitte i regjering for å utrette noe, sa Erna Solberg i NRKs Politisk kvarter i formiddag.

Både Venstre og Kristelig Folkeparti er rimelig fornøyde med plattformen.

Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide sier begge at de tror regjeringen sitter ut fireårsperioden.

Det indikerer at Erna Solberg kan få igjennom store fornyelser i sine fire år.

Hvordan vil politikken påvirke folk flest?

 • Arbeidslinjen gjør det mer lønnsomt å arbeide så mye man kan. 
 • Vi får lavere skatter - både for eiere og for lønnsmottakere.
 • Den blåblå regjeringen setter tiltak inn på rus, psykiatri og de som har falt igjennom sikkerhetsnettet.
 • Innvandringspolitikken skal være streng, men rettferdig - og asylsøkere med avslag skal ut så raskt som mulig.
 • Både innen skole og helse skal private tilbydere øke og forbedre tilbudet.
 • Vi får et løft innen vei og samferdsel, og økt fart gjennom et stort offentlig veiselskap etter modell fra Avinor.
 • Nivået i skolen skal opp ved å sette 10.000 grunnskolelærere på skolebenken i matte de neste fem årene.

Hovedinntrykket er at Erna Solbergs regjering vil sparke liv i det private Norge, og gjøre oss mindre oljeavhengige og mindre avhengige av offentlig støtte.

Samtidig vil de fjerne unødvendige lover og regler og redusere byråkratiet. Det er oftere lettere sagt enn gjort, så vi får se om de lykkes.

Kritikken fra enkelte om at det er lite miljøpolitikk i erklæringen er derimot åpenbar retorikk. 

Kapittel 13 heter nettopp «Miljø og klima», og den politikken som trekkes opp på sidene 60 til 64 står ikke tilbake for noe den rødgrønne regjeringen har oppnådd de siste åtte årene.

Du kan lese selv: Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket (side 60).

Testen er om statsminister Erna Solberg får politikken igjennom i Stortinget.

Det avhenger også av at Arbeiderpartiet er konstruktive i opposisjon.

I så måte er det lite løfterikt at Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen allerede varsler at partiet vil sette bom for en helt nødvendig kommunereform.

Velgerne ville ha en ny kurs, og det har de fått i regjeringsplattformen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar