hits

Flertall mot LO neste fire årVenstre-leder Trine Skei Grande sikrer Siv Jensen og Erna Solberg ryggdekning for å gå hardt ut mot LO. Foto: NTB scanpix.

 

LO går fire tøffe år i møte. Nå er det flertall på Stortinget for å stramme inn på sykelønn og åpne for flere vikarer og lengre arbeidstid.

På et punkt er Venstre mer kompromissløs enn de blåblå, og det gjelder forholdet til LO.

Venstre-leder Trine Skei Grande er skeptisk til aliansen mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen, og hennes parti vil være en pådriver for å få flere ut fra trygd og inn i arbeid.

Nå viser nye tall at bare en av tre som mister jobben er villig til å flytte til et annet fylke for å få jobb.

Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen stiller harde krav til den nye regjeringen. Foto: Virke.


NAV og uføretrygd frister mer enn å flytte: - Skremmende, ifølge direktør Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, som står bak undersøkelsen.

Høyre-leder Erna Solberg står for den såkalte «arbeidslinjen» og at det alltid skal være mer lønnsomt å arbeide fremfor å gå på trygd.

Samtidig er det sterke krav fra arbeidsgiverne for å åpne for et mer fleksibelt arbeidsliv.

Det betyr:

  • Flere midlertidige ansatte.
  • Myk opp arbeidsmiljøloven.
  • Krev flytting heller enn trygd.

Vibeke Hammer Madsen har klare forventninger til den nye regjeringen.

- Vi regner med at de ikke bare øker minstefradraget for å støtte arbeidslinja, men også moderniserer arbeidsmiljøloven og trygde- og pensjonssystemet. Regjeringen må også se på løsninger vi vet virker for å få ned sykefraværet når vi skal forhandle om en ny IA-avtale, sier Madsen. 

Her kan du lese hva Virke mener: En avtale som forplikter

Norge har relativt lav arbeidsledighet, men skyhøyt sykefravær - særlig blant kvinner.

Illustrasjonen fra NAV viser at kvinner er 1,75 ganger mer syke enn menn.

Pussig nok synker det legemeldte sykefraværet, mens folk sykmelder seg stadig mer (egenmelding): - Det totale sykefraværet holdt seg imidlertid stabilt som følge av en økning i det egenmeldte sykefraværet på 11,3 prosent, heter det i et notat fra NAV.

Legene sier altså at vi blir friskere, mens vi sykemelder oss selv stadig mer.

Les notatet her: Utvikling i sykefraværet

Helseplagene varierer også sterkt geografisk, hvis vi skal tro statistikken.

Folk i Troms og Finnmark er mye mer syke enn folk i Oslo. 

Samme diagnose gir forskjellig lengde på sykemeldingene, avhengig av hvor du bor.

Lignende funn er det for uføretrygd.

Hva er poenget?

Alle som vil se det sanne bildet, skjønner at andre forhold enn den reelle sykdommen påvirker sykefravær og uføregrad.

Også holdninger i nærmiljøet og økonomiske incitamenter betyr noe.

Det har også NAV innsett.

Nå vil NAV innføre en nasjonal sjekk som sørger for at alle får lik behandling - slik at ikke slepphendte leger et sted gir flere uføretrygdede enn andre steder.

Det er bra, men den nye regjeringen kan gå lenger.

Lekkasjene fra regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet tyder på at Frps arbeidslivspolitiske talsmann, Robert Eriksson, kan bli ny arbeidsminister.

Og det står ingenting i firepartierklæringen som hindrer statsmininster Erna Solberg i å gjøre kraftige grep.

Den første store saken som står for døren er den såkalte IA-avtalen (avtalen om inkluderende arbeidsliv) mellom staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne.

Avtalen har fungert dårlig, blant annet fordi arbeidstakerne ikke har noen plikter å snakke om. 

Når IA-bedriftene har høyere sykefravær enn bedrifter flest, er noe fullstendig feil.

Den gamle IA-avtalen går ut ved nyttår, og det må være et krav i en ny avtale at også den ansatte får plikter.

Velgerne har gitt Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet flertall for å åpne for flere midlertidige ansatte og mindre stivbeinte regler for arbeidstid.

Det skjer neppe uten konflikter med LO, men den kampen vil nok Erna Solberg og Siv Jensen ta - med støtte fra Trine Skei Grande.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar