hits

Norske milliarder til syriske flyktninger


Regjeringen til Jens Stoltenberg åpner for 1.000 nye kvoteflyktninger fra Syria. Vel og bra, men det som monner er milliardhjelp til nabolandene.

Flyktningestrømmen fra Syria kan ikke løses ved å åpne norske grenser. Men Norge bør bevilge milliardbeløp for å hjelpe nabolandene.

En av de siste gjerningene til den rødgrønne regjeringen er å åpne for 1.000 nye kvoteflyktninger fra Syria.

Det er vel og bra, men bare en ubetydelig dråpe i havet.

Tall fra Flyktningehjelpen indikerer at 2,1 millioner mennesker til nå har flyktet fra krigshandlingene i landet.

Statsmininster Jens Stoltenberg vil altså åpne for at vi tar imot mindre enn en halv promille av flyktningene.

Den norske åpningen er ikke mer enn antallet som flykter fra Syria på et par timer.

Derfor blir det nokså meningsløst med en høyrøstet moraldebatt om hvor forsvinnende få kvoteflyktninger Norge vil ta imot.

Ingen av partiene på Stortinget foreslår noe som virkelig monner - naturlig nok.

Som i alle andre tilsvarende katastrofer er det nabolandene som må bære byrden:

  • Libanon har tatt imot 763.000 flyktninger.
  • Jordan har åpnet grensene for 525.000.
  • Og Tyrkia har mottatt 494.000 syriske flyktninger.

Hvis norske politikere ønsker en moraldebatt om vårt bidrag, så bør den handle om hvor mye penger vi er villig til å bevilge - og øremerke - til nabolandene.

Målet må være å gi flyktninger vern fra krig og overgrep, slik at de kan returnere til hjemlandet så raskt som mulig. 

Det er fullt mulig å hjelpe flyktningene der de er: - Over 320.000 syriske flyktninger i Libanon, Jordan og Irak har til nå mottatt hjelp fra Flyktningehjelpen, blir det opplyst på organisasjonens hjemmeside.

Her kan du lese mer: Fakta om syriske flyktninger

Norge har forpliktet seg til å gi flyktninger asyl, men det er naturlig at det kommer få syrere til den norske grensen.

Dublin-konvensjonen sier at flyktningenes søknader behandles i det EØS-landet de først kommer til.

Derfor er det kvoteflyktninger gjennom FN-systemet som er den eneste reelle veien til asyl i Norge.

Og den køen blir stadig større - ikke bare fra Syria, men en lang rekke andre land - blant dem Somalia og Sudan.

Totalt er det snakk om rundt 45 millioner flyktninger i verden.

Her kan du se en oversikt: Verdens flyktninger og internt fordrevne

Norge har store problemer med å integrere flyktninger, og vi har fulle asylmottak fordi kommunene ikke ønsker/har kapasitet til å ta imot flere.

Men vi er også et av verdens rikeste land, og snart 5.000 milliarder kroner i Oljefondet.

Norge har ressurser til å bidra atskillig mer enn vi gjør i dag for å hjelpe Syrias fattige naboland til å verne millioner av mennesker fra den syriske borgerkrigen.

Å hjelpe nabolandene til å takle flyktningestrømmen er også viktig fordi land som Jordan og Libanon allerede har mange palestinske flyktninger. De er fattige land, og med Libanons urolige historie er det viktig å unngå at landet blir tungt involvert i Syrias borgerkrig.

Hvor mye Norge skal bidra med, er et moralsk spørsmål.

Om vi skal ha 1.000 eller 2.000 øremerkede kvoteflyktninger fra Syria er derimot i beste fall et dobbeltmoralsk spørsmål.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar