hits

Ferie-nei i Osloskolen


Høyre-ordfører Fabian Stang, byråd Stian Berger Røsland og skolebyård Torger Ødegaard innfører en tøff feriepraksis i Oslo-skolen. Foto: Berit Roald, Scanpix.

Mens elever i Bergen kan søke om fri når som helst, er det garantert nei i Oslo. 

I forrige uke skrev Nettavisen om lege Marius Tyssvang som hadde fått avslag fra skolen, men som likevel tok med seg sine to barn på høstferie.

Les saken: Her trosser pappaen Oslo-skolen

Tyssvangs sivile ulydighet er et svar på Oslo-skolens nye, knallharde linje om at ingen skal få ekstra fri.

Les regelverket her: Oslostandard for behandling om søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Sett fra skolens ståsted er det forståelig: Dersom skoleplikten smuldrer opp og alle tar seg fri på ulike tidspunkt, så skaper det problemer for lærerne.

Men det er nokså blindt i forhold til den generelle samfunnsutviklingen:

  • Næringslivet krever mer og mer fleksibilitet fra de ansatte.
  • Stadig flere barn har foreldre som er skilt.
  • Stadig færre tar fellesferier på nøyaktig samme tidspunkt.

Oslos nye linje er knallhard, og kan føre til at elever mister skoleplassen sin. De har riktignok krav på en skoleplass, men kan risikere å bli flyttet til en skole som ligger lengre unna hjemmet.

- Elever som ikke er gjort rede for etter overstående prosedyre, skrives etter 14 dager ut av skolen, og plassen fristilles andre elever, heter det i Oslostandarden.

- Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller andre festpregete familibegivenheter, står det.

Eleven skal altså få fri til å gå i en begravelse, men ikke for å delta i et bryllup eller besteforeldrenes 80-årsdag.

- Det nye regelverket i Oslo kom veldig plutselig og det var ikke noe spørsmål om hva vi foreldre mente, sier Marius Tyssvang til Nettavisen.

Tidligere har enkelte Oslo-skoler hatt forsøksordninger hvor skoleferiene er «glidende», slik at foreldrer som ønsker det, har kunnet skyve på eksempelvis høstferien.

Svært mange andre institusjoner må takle en slik fleksibilitet, så det skulle ikke være umulig for skolen å være mer tilpasset en virkelighet der halvparten av barna har skilte foreldre, og hvor ferier er et lappeteppe som fører til konflikter.

Å tilpasse seg rigide tidspunkter for vinterferier og høstferier går greit for velstående familier, men for familier med en mer presset økonomi, er det et problem at flypriser - naturlig nok - stiger eksplosivt i tidsrom hvor «alle» skal på ferie.

Dessuten er det god samfunnsøkonomi i at arbeidstakerne tar ferie på ulike tidspunkter.

Derfor er det naivt å tro at det er samfunnet som vil endre seg, når skolen og samfunnet er på kollisjonskurs.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar