hits

Skattefri vaskehjelp


Den nye skattedirektøren, Hans Christian Holte (t.v), bør slippe å gå på jakt etter svarte hushjelper i norske hjem. Bak tidligere skattedirektør Svein Kristensen. Foto: Anette Karlsen, NTB scanpix.

 

Halvparten av alle som kjøper vaskehjelp hjemme, betaler svart. Løsningen er ikke mer politi, men å gi skattefradrag.

I praksis er det ingen risiko med å kjøpe svart hushjelp.

En undersøkelse hos Skatteetaten viser at rundt halvparten betaler svart, mens knapt noen er straffet for medvirkning til svart arbeid.

Les saken: Halvparten bryter loven - ingen blir tatt

Det betyr trolig at nordmenn kjøper vasketjenester for milliardbeløp, og at de samme pengene gir inntekt til tusenvis av mennesker som er utenfor det normale arbeidslivet.

Og slik har det vært lenge - i 2006-2009 hadde 23 prosent av befolkningen kjøpt svart arbeid.

Vi kan bare spekulere i hvem det er - men det er nok snakk om både hjemmeværende husmødre, arbeidsledige, innvandrere og trygdemottakere.

Årsaken til det omfattende svarte arbeidet er enkelt - både for kjøper og selger av vasketjenester er det mest lønnsomt å gjøre det svart.

Tidligere har man kunnet skylde på papirarbeidet, men forenklinger gjør det svært enkelt å betale hvitt.

Her er skjemaet du trenger: Lønnsarbeid i hjemmet

Problemet med svart arbeid er ikke bare at staten går glipp av skatteinntekter, men at arbeidstakerne risikerer å ende som minstepensjonister.

Betaling rett i lommen innebærer at man ikke betaler trygdeavgift. Dermed opparbeider man seg heller ikke rettigheter til ledighetstrygd, sykepenger eller pensjonspoeng - naturlig nok.

For politikerne finnes det tre alternativer:

  • De kan lukke øynene og late som om problemet ikke eksisterer.
  • De kan gjøre kjøp av svart arbeid straffbart og sette inn politiet.
  • Eller de kan gjøre det attraktivt å kjøpe tjenestene «hvitt».

Helt frem til 2011 valgte politikerne det første alternativet, og selv statsmininster Jens Stoltenberg innrømmer at han har kjøpt barnepass uten å innberette det.

Så valgte man alterantiv to, og gjorde det straffbart å kjøpe svart arbeid.

Eller som det heter i loven: «Den som kjøper tjenester, eller varer sammen med tjenester, kan gjøres medansvarlig for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift som den næringsdrivende har unndratt, dersom vederlaget overstiger 10.000 kroner og ikke er betalt via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.».

Ved nyttår var ingen personer dømt for brudd på denne regelen.

- Skatteetaten er svært forsiktige med å gå inn og kontrollere i private hjem (...) Derfor har ingen blitt gjort medansvarlig for kjøp av svart vaskehjelp i hjemmet siden regelen kom i 2011, heter det i en epost underdirektør Henry Larsen i Skattedirektoratet har sendt til NRK.

Den eneste årsaken til at politikerne ikke har valgt alternativ tre er dobbeltmoral. 

Det fremstilles som umoralsk å kjøpe vasketjenester og barnepass i hjemmet.

Typisk nok er det helt legitimt å kjøpe arbeid menn tradisjonelt har gjort - ingen blir sett skjevt på hvis de kjøper malertjenester eller snekkertjenester, og elektrisitet eller rørarbeid tør ingen å utføre selv lenger.

Men når man kjøper tradisjonelt kvinnearbeid, da kommer moralistene med utsagn som at de vil rydde i sin egen skitt, selv. (Pussig nok gjelder det ikke på kontoret, der de færreste rydder selv).

Sverige har innført en ordning hvor man kan trekke fra utgifter til vaskehjelp på selvangivelsen. Forutsetningen er at man oppgir inntekten for den som utfører arbeidet.

I 2009 hadde nesten 900.000 svensker brukt ordningen.

Les også: Skattefradrag for husarbeid

Økonomisk kommer det ut nesten ut på ett for staten i forhold til svart arbeid.

Kjøperen av tjenesten sparer skatt, mens selgeren betaler skatt.

Den store fordelen er at arbeidet blir hvitt, og at hushjelpene betaler trygdeavgift og opparbeider seg rettigheter.

Det er løsningen på svart husarbeid - ikke mer politi og flere skattebyråkrater.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar