hits

Fri flyt av kriminelle


Justisminister Grete Faremo og statssekretær Pål Lønseth vil tidoble straffen for ulovlig retur til Norge. Foto: Arbeiderpartiet.

Når Schengen gir fri flyt av kriminelle, må vi kreve at hjemlandene tar sine egne innbyggere tilbake som fengselsfanger.

Regjeringen vil fengsle i inntil to år utviste kriminelle som returnerer til Norge uten lov.

Men det må følges opp med at de sendes til fengsler i hjemlandet.

Det er ikke lett å holde unna kriminelle innenfor Schengen-området.

Opptil 60 prosent av lovbrytere som pågripes på Grønland i Oslo har ingen tilknytning til Norge.

De får en straff, så tvangsutsendes de.

Og etter kort tid er de tilbake på gaten i Oslo.

- Det er som å øse en lekk båt med en teskje, sier en polititjenestemann til NRK.

Etter den siste EU-utvidelsen deler Norge grenser med rundt 500 millioner mennesker som kan reise fritt innenfor Schengen-området uten å vise pass.

Norge har i praksis ingen grensekontroll.

Det betyr at kriminelle og utkastede EU-borgere fritt kan kjøre over grensen ved Svinesund.

Brudd på innreiseforbudet til Norge straffes med maksimalt 35 dagers fengsel.

Dermed gjengangerne kommer igjen fordi de ikke har noe å frykte.

Dette er grunnen til at regjeringen nå vil utvide straffen til opptil to års fengsel, og samtidig angi ett år som «normalstraff».

Spørsmålet er hvor avskrekkende det blir, hvis alternativet er et liv på gaten i Sør-Europa eller Baltikum.

Statssekretær Pål Lønseth tror at en tidobling av straffen vil virke avskrekkende, men han vedgår at det er problematisk å få til at de kriminelle soner i sine hjemland.

- Europas fengsler er fulle, og vi har ingen plasser vi kan kjøpe, sier Lønseth til NRK Dagsnytt.

Politiets kriminalstatistikk viser at Norge importerer mange tyder kriminalitet fra utlandet.

Både vinningsforbrytelser og narkotikaomsetning domineres av ulike grupper innvandrere.

For politiet er det fortvilende å pågripe kriminelle den ene dagen, kjøre en tung prosess med å få dem tvangsutsendt, for å oppleve at de nokså raskt er tilbake på gaten igjen.

Det norske svaret er å gjøre avtaler med andre Schengen-land om at de kriminelle skal sone sine straffer i hjemlandenes fengsler.

Problemet er at det som er fint på papiret, ikke virker i praksis.

Romania har for eksempel ikke tatt imot en eneste fange etter at avtalen ble inngått.

Nå foreslår altså regjeringen å utvide normalstraffen for ulovlig retur til ett år i norsk fengsel.

Hvis vi ikke lykkes i å få fangene ut, risikerer vi å øke soningskøene til allerede fulle norske fengsler.

Dette er helt uholdbart.

Schengen kan ikke være en sone for fri flyt av kriminelle, uten at det følger med en plikt til å ta tilbake egne kriminelle innbyggere.

For Norge - med høy økonomisk levestandard og svært humane fengsler - blir det som å spille Svarteper uten lov til å gi fra seg kortet.

Først når risikoen er å sone ett år i rumenske eller baltiske fengsler, vil ett år straff bli virkelig avskrekkende.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar