hits

Lav rente i lang tid fremover


Hovedstyret i Norges Bank vil rolig la renten bli uforandret, tror analytikerne. Fra venstre Liselott Kilaas, Egil Matsen, Jan F. Qvigstad, Eirik Wærness, Øystein Olsen, Brit K. Rugland og Ida Helliesen Foto: Espen Schive.

Hvis du har et bein i isvann og det andre i glohett vann - bør du da heve eller senke temperaturen?

Slik kan Norges Banks dilemma beskrives.

Før dagens rentemøte venter de aller fleste analytikerne at hovedstyret holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Det er i seg selv et argument for at det blir slik - Norges Bank liker ikke å overraske markedet.

For de fleste lånekunder spiller det ikke så stor rolle heller.

Bankenes utlånsrenter ligger på rundt 3,5 prosent, og er for øyeblikket nokså frikoblet sentralbankens styringsrente. 

Siden forrige rentemøte i mai har det kommet litt motstridende nyheter som kan påvirke beslutningen.

På den ene siden har renten svekket seg litt og inflasjonen er litt høyere. Det taler (ørlite) for renteøkning.

Men i motsatt retning teller at vi har en arbeidsledighet som har passert 100.000 mennesker, at eksportbedriftene sliter tungt og at bedrifter rundt om i Norge ser for seg dårligere tider. 

Det går tyngre i norsk økonomi, og det bekreftes av undersøkelser gjort både hos Norges Banks regionale nettverk og hos NHO.

Landets største bank, DNB, spår at veksten vil falle fra 2,6 prosent i år til 1,9 prosent neste år.

- Grunnet vårt noe mindre optimistiske syn på norsk økonomi fremover, tror vi at Norges Bank vil se seg nødt til å holde styringsrenten uenret rem til slutten av neste år, tror analytiker Ole André Kjennerud i DNB Markets.

Jeg er helt enig, og det stemmer med virkeligheten de siste årene. Rentehaukene har konsekvent tatt feil og årsaken er at situasjonen i Europa har tatt lenger tid å reparere enn antatt. Rundt 70 prosent av norsk eksport er til Europa, og når «kunden» vår sliter - går det ut over oss også, selv om vi har olje og stor offentlig sektor.


Slik så Norges Bank for seg renteutviklingen på forrige rentemøte (stiplet linje). Men blåfargene viser også at banken er i totalt villrede om rentebanen videre. De er bare 70 % sikker på at renten vil holde seg mellom 1 og 5 prosent i 2016, og det er et nokså vidt spenn.

 

Tilbake til bildet med en fot i varmt vann og en fot i kaldt. Det mest sannsynlige utfallet er handlingslammelse, altså at Norges Bank lar renten stå stille.

Men tegnene til avmatning i norsk hytte- og boligmarkedet, økende arbeidsledighet og svakere vekstforventninger tyder på at neste renteendring blir et kutt.

Før eller siden betyr det også lavere boliglånsrenter for folk flest.

Dessuten er det valg snart.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar