hits

Kriminelle innvandrere


Bildet er fra en knivstikkingsepisode på Stovner. Arkivfoto: Scanpix.

Ran av barn har en etnisk side vi må tørre å snakke om. Den skyldes ikke hudfarge eller religion, men integrering uten kontroll.

I et stort oppslag forteller Aftenposten om en gjeng på 20 tenåringer som har ranet barn ned til ni års alder i Groruddalen.

Saken gikk på topp i NRK Dagsnytt i hele morges.

De to politiet regner som hovedmennene er varetektsfengslet, og saken ser ut til å være oppklart.

Men en sentral opplysning mangler både i Aftenposten og NRKs gjengivelse, og det er bakgrunnen til gjerningsmennene.

Er det fordi det er irrelevant eller fordi det viser en virkelighet vi helst ikke vil snakke åpent om?

Her er saken i Aftenposten: 20 siktet for barneran i Oslo

Ifølge pressens etiske rettledning - Vær varsom-plakaten - skal pressen være tilbakeholdne med å fremheve slike opplysninger.

Paragraf 4.4 sier: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.»

Du kan lese Vær varsom-plakaten her.

Jeg vil anta at dette er årsaken til at Aftenposten har vært tilbakeholdne med å fortelle om bakgrunnen til de 20 siktede.

Etter det Nettavisen får opplyst er samtlige 20 siktede født i Norge, men mange av dem av innvandrerforeldre.

To er altså varetektsfengslet i fire uker på grunn av fare for bevisforspillelse.

Nettavisen har lest kjenneslene, og de to er henholdsvis 18 og 19 år gamle og har utenlandske navn.

I forklaringen til retten sier en av dem at  han har opplevd «et gruppepress i miljøet på Stovner» og at de ikke har forstått hvor alvorlige forhold det er snakk om, før de ble pågrepet av politiet.

En kartlegging Oslo kommune har gjort av barne- og ungdomskriminelle viser at innvandrerbarn og barn av innvandrerforeldre er grovt overrepresentert:

Av 113 gjengangere, var 31 % ikke norske statsborgere. - Samtidig hadde et flertall (68,1 %) ikke-norsk landbakgrunn, heter det i rapporten.

Du kan lese den her: Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo

Men er det saken uvedkommende?

De nakne faktaene viser at innvandring og integrering åpenbart er viktig for å forstå og bekjempe barne- og ungdomskriminalitet.

Ofrene forteller at de blir truet og enkelte er så traumatiserte at de ikke tør gå på skolen eller ta T-banen etter ranet.

For noen måneder siden hadde Finansavisen et stort intervju med to etnisk norske gutter som fortalte om en oppvekst i Groruddalen der de følte seg truet og trakkasert, og lignende fortellinger har vi hørt fra norske jenter.

Lyver de?

Eller er det slik at opphopingen av innvandrere i spesielle bydeler over tid kan gi Norge de samme problemene som vi har sett i mange andre europeiske byer med samme utvikling?

Følgende er nøkterne fakta fra Statistisk sentralbyrå:

  • Oslo har langt høyere andel innvandrere enn landet forøvrig.
  • I dag er det 170.000 innvandrere eller barn av innvandrere i byen.
  • I løpet av de 30 neste årene blir tallet doblet eller tredoblet.


Om tretti år har antallet innvandrer og barn av innvandrere økt fra 170.000 til maksimalt 550.000, eller mellom 45 og 56 prosent av Oslos befolkning. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Etter min oppfatning er det ikke et problem i seg selv at det kommer innvandrere, men at integreringspolitikken og boligmarkedet gir ghettoer og rotløshet for mange ungdommer.

Tar vi bort religion og hudfarge, så minner utviklingen på den vi så i mange drabantbyer på 70-tallet.

Les også bloggen: Jeg er en innvandrer.

Det er rimelig å anta at det er vanskeligere å slå rot i det norske samfunnet desto lengre unna du kommer fra, geografisk og kulturelt.

Og vi har lang erfaring fra at rask tilstrømning av nye mennesker til en bydel kan gi uro og ungdomskriminalitet.

Det handler ikke så mye om hudfarge og religion, som om tilhørighet og forankring.

Og der har det sviktet totalt for mange.

Det finnes ingen enkel løsning. 

Men problemet forsvinner ikke om vi stikker hodet i sanden og nekter å innse at mange typer kriminalitet er nært knyttet til spesielle grupper og miljøer.

Det er ikke etniske norske menn som står bak overfallsvoldtekter i Oslo: 45 av 48 voldtektsmistenkte er utlendinger

En uke i fjor sommer pågrep politiet 19 lommetyver: 12 av dem var rumenske statsborgere, skriver Dittoslo.

Politiet sjekket 69 rumenske tiggere, og fant at 68 var registrert med straffbare forhold.

Når det gjelder narkotikakriminalitet, er det velkjent også i Justisdepartementet at den organiseres av utenlandske kriminelle grupper: - Politidirektoratets analyser viser at de ulike typene stoffer kommer til Norge via ulike smuglerruter, og at organisering og distribusjon foretas av en eller flere etniske grupper.

Les Justisdepartementets oversikt her: Narkotikaforbrytelser

Hva er poenget?

Vi må slutte å snakke som om det er nordmenn flest som har blitt så kriminelle.

En stor del av kriminaliteten i Norge er importert - noe gjennom innvandrere, annet gjennom EØS-områdets frie bevegelser fra Balkan og Øst-Europa.

Barneranene i Groruddalen skyldes ikke at tenåringer flest har blitt voldelige og skruppelløse.

Politiet vet dette.

De tør å snakke om det og har slått alarm mange ganger.

Pressen har også omtalt sammenhengene, men er varsom med å fokusere på det.

Og politikerne lukker ører og øyne for ikke å bli slått i hardtkorn med Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde.

Sannsynligvis fordi de ikke har noen løsning å tilby ut over tomt snakk om å endre boligpolitikken, noe som kanskje kan gi en forandring om 30-40 år.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar