hits

Lik behandling av romfolk

 
Politiet har kastet ut romfolk fra flere okkuperte hus og ulovlige teltleire. Foto: Henrik Arneberg, Nettavisen.

 

Selvsagt har romfolk rettigheter som andre borgere, men har de plikter også?

Svært mange i tiggerdebatten uttaler seg som om romfolk er helt spesielle og må ha helt spesielle regler.

Det er rasistisk og diskriminerende  - uansett om man er for eller imot romkulturen.

I debatten blir vi stilt overfor to alternativer:

  • Enten: Tigging og overnatting i teltleire eller i bygatene må forbys.
  • Eller: Vi må akseptere at fattige tigger i byene våre og overnatter ute.

Det underlige er at ingen diskuterer det normale og åpenbare alternativet - nemlig at romfolk møtes med  nøyaktig de samme forventninger som alle andre mennesker om å ta utdannelse, søke arbeid og leve av sin egen lønn innenfor de spillereglene vi har i et sivilisert samfunn.

  • Kanskje er det brutalt sagt, men EØS har ingen spesielle regler for nomadefolk.
  • EØS-avtalen gir ikke Norge noen plikt til å ta imot tilreisende tiggere.
  • Rettigheten til å reise fritt mellom landene henger sammen med en plikt til å søke arbeid.

Å forvente noe annet av romfolk er rasistisk og diskriminerende.

Kommentator Hege Ulstein har en tosiders artikkel i Dagsavisen hvor hun (fornuftig nok) nekter å måtte velge mellom moral og handlekraft.

Så karikerer hun tiggermotstandernes syn: «Romfolk er velkommen i Norge hvis de har kronisk forstoppelse, intet behov for søvn og ellers er i stand til å leve tre måneder på luft og kjærlighet».

Hva med følgende: «Romfolk - og alle andre EØS-borgere - er velkommen til Norge for å søke arbeid, slik at de kan brødfø seg selv innenfor de rammene vårt samfunn har».

Anslagene varierer, men det er trolig 10-15 millioner romfolk i Europa. 

De fleste vil være enig i at ønsket om å leve som nomader ikke er genetisk, men kulturelt betinget. 

I alle europeiske land er det gratis skolegang og en forventning om at alle innbyggere søker utdannelse og arbeid.

Å kreve noe annet av romfolk er rasistisk og diskriminerende.

Det er heller ikke rasist i forby tigging eller å nekte alle å sove på gater eller i parker.

Moderne velferdsstater har både rettigheter og plikter.

Rettighetene og pliktene er universelle - de gjelder alle, uansett kultur og hudfarge.

Retten til et sosialt sikkerhetsnett henger sammen med plikten til å yte etter evne.

I alle land faller noen utenfor, og derfor setter myndighetene inn tiltak for å hjelpe folk inn i arbeidslivet.

Sannsynligvis vil det komme flere tusen tilreisende til Norge de neste ukene.

Svært mange land har som krav at tilreisende har økonomi til å skaffe seg tak over hodet, og det er ikke noe rasistisk i å behandle alle likt.


Prislisten på Ekeberg Camping er omtrent lik med Bogstad Camping.

En rask sjekk på nett viser at døgnprisen for å bo i telt på Bogstad Camping er 65 kroner i døgnet per person og 60 kroner ved Ekeberg Camping.

Et telt er nesten gratis, og kanskje finnes det enda billigere alternativer.

For alle andre tilreisende arbeidssøkende stiller vi krav til minstelønn og ordnede boforhold for å bekjempe såkalt «sosial dumping», selv om tiltakene i praksis priser dem ut av markedet.

Hvorfor skal vi behandle romfolk som noe annet enn mennesker på linje med alle andre?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar