hits

Fri flyt av kriminelle


Justisminister Grete Faremo vil senke terskelen for å utvise kriminelle.

Det er lov å reise til Norge for å tigge, men vi trenger ikke godta overnatting i parker, tilgrising eller kriminalitet.

Stortinget og norske lokalpolitikere klarer ikke å parre beina foran det som kan bli en sommer med eksplosiv vekst i tilreisende tigging.

Debatten er hard og moralsk, og det er lett å havne i grøften på den ene eller andre siden.

Jeg mener vi kan begynne med å vurdere følgende.

  • Alle innbyggere i EØS-området har rett til å reise til Norge i tre måneder for å søke arbeid.
  • Tigging er ikke arbeid, så man har egentlig ikke lov til å reise hit kun for å tigge penger.
  • Vi kan ikke særbehandle mennesker ut fra rase eller religion - regler må gjelde for alle.
  • I Norge er det forbudt å forsøple, og det er forbudt å overnatte ute mange steder.

Jeg mener at det er helt legitimt å være imot tigging og overnatting ute i norske byer.

Også moralsk er det bedre å hjelpe fattige mennesker ut av et liv på gata.

Det gjelder både rusmisbrukere, folk med psykiske problemer, tiggere og andre som har falt utenfor.

Samfunnet skal ha et sikkerhetsnett også for disse.

Men det betyr ikke at vi må akseptere en samfunnsutvikling som går feil vei, og det er heller ikke noe krav i EØS-avtalen om at Norge må akseptere overnatting i byenes parker eller tigging på offentlige plasser. Men reglene må gjelde for alle - ikke bare bestemte kulturelle grupper.

Regjeringen jobber nå med en ny instruks som vil senke terskelen for å utvise EØS-borgere og andre utlendinger som begår kriminalitet.

Norsk rett tilsier at en EØS-borger kan utvises fra et land hvis det er nødvendig for å opprettholde «offentlig orden og sikkerhet».

Det er helt greit, etter min oppfatning.

At man tigger ut fra nød gir ikke amnesti mot å følge norsk lov.

Man er ikke kriminell fordi om man tigger, men man får heller intet fripass til å begå lovbrudd.

Justisminister Grete Faremo sier: «Vi vil ramme kriminaliteten».

Hun viser til at vinningskriminaliteten har store samfunnsøkonomiske kostnader, og at man må gjøre noe.

- Instruksen er ikke rettet mot tiggere - det er lovlig å tigge i Norge. Den er ikke rettet mot én gruppe - enhver EØS-borger skal få en individuell behandling av sin sak, og det vil måtte foreligge fare for at vedkommende vil begå nye lovbrudd. Instruksen vil rette seg mot utlendinger som begår kriminalitet, uansett nasjonalitet, sier Faremo.

Det er en holdning som fortjener støtte.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar