hits

Oljefesten mot slutten


Finansminister er mer slepphendt med oljepenger enn han gir inntrykk av. Foto: Fredrik Varfjell, NTB scanpix.

Norge går med 125 milliarder kroner i underskudd, og vi betaler med renter fra Oljefondet

Hovedinntrykket fra Revidert Nasjonalbudsjett 2013 er at det neppe er særlig forskjellig fra det Høyre-leder Erna Solberg ville levert som statsminister.

Et annet hovedinntrykk er at festen fortsetter, men at den går ubønnhørlig mot slutten uten at vi har gjennomført store reformer:

  • Veksten hos våre handelspartnere - altså kundene våre - synker med 1/3.
  • Oljeprisen har begynt å falle og den blir trolig enda lavere neste år.
  • Likevel øker offentlige utgifter med 6,5 prosent fra 2012 til 2013.

«Festen er ikke over, det er kake igjen», het det i en gammel DeLillos-slager. 

Det er nokså dekkende for norsk økonomi anno 2013.


Men samtidig: - Etter å ha passert toppen i år 2000 har produksjonen av olje på norsk sokkel gått tilbake. Oljeproduksjonen er nå vel 50 pst. lavere enn ved årtusenskiftet, heter det i Nasjonalbudsjettet.

Du kan lese dokumentet her: Revidert nasjonalbudsjett 2013.

Selv om enhver sittende regjering vil selge inn Revidert som en serie milde gaver, så er det mest interessante hvordan Finansdepartementet vurderer utsiktene for norsk økonomi.

Og det er liten tvil om at man vurderer situasjonen litt mørkere nå enn i fjor høst.
Spesielt er man begynnende urolig for den norske eksportindustrien som ikke er i olje- og gass.

- Fall i eksporten mot slutten av fjoråret og nedjusterte vekstutsikter for våre handelspartnere bidrar til at anslaget for veksten i eksporten av tradisjonelle varer i år likevel er lavere nå enn i Nasjonalbudsjettet 2013, heter det i dokumentet.

Derfor frykter man også økt arbeidsledighet i 2013 og 2014.

Regjeringen prøver å selge flere budskap samtidig. Revidert budsjett er angivelig både nøkternt og holder igjen på oljepengebruken, samtidig som man gir gass.

Sannheten er at man gir litt mer gass enn i fjor høst.

Det er riktig at man stort sett bruker mindre oljepenger enn handlingsregelen gir adgang til.

Men så har heller ikke avkastningen i Oljefondet vært i nærheten av de fire prosentene som handlingsregelen legger opp til.

Konklusjonen er at man ikke har klart å stagge pengebruken på de offentlige budsjettene, og at 2013 setter ny rekord med 125 milliarder kroner i oljekorrigert underskudd.

Og foreløpig har vi råd til det, men ikke på lang sikt.

Men som Keynes en gang sa: «In the long run, we are all dead».

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar