hits

DNB melker privatkundene


DNB-sjef Rune Bjerke melker privatkundene, mens staten melker DNB. Foto: DNB.

Landets største bank tjente 2,4 milliarder kroner på norske kunder i årets tre første måneder. Hovedgrunnen er økte utlånsrenter.

DNB-sjef Rune Bjerke er en solid melkeku for vennen, statsminister Jens Stoltenberg, og hovedeieren, staten.

Staten eier rundt 40 prosent av banken og tar inn milliardbeløp i utbytte hvert eneste år.

Grovt sett melker DNB privatkundene, mens staten melker DNB.

Grovt sett melker DNB privatkundene, mens staten melker DNB.

Foreløpig ser det ut til at 2013 blir nok et godt år for den statskontrollerte banken.

Og det er norske personkunder og bedriftskunder som bidrar mest til bankens overskudd.

Rundt regnet tjente DNB 1.150 kroner per norske bankkunde i første kvartal.

Her kan du lese tallene: Kvartalsrapport DNB

Tidligere i vinter fikk DNB mye kritikk fordi banken satte opp utlånsrentene med 0,3 prosent. (Effekten av den rentehevingen kommer for øvrig i neste kvartal).

Banken forsvarte seg med at myndighetene krevde at DNB la seg opp mer egenkapital.

Men uenigheten er ikke større enn at staten i neste uke etter alt å dømme vil stemme for forslaget om å tømme banken for 3,4 milliarder kroner i utbytte.

Lederen i Stortingets finanskomité mener at DNB bør kutte utbytte: - Nå må dere kutte utbyttet til aksjonærene, DNB!

Hadde overskuddet blitt i banken, ville man ikke trengt å heve prisene på utlån.

For hvem er det som betaler mesteparten av gildet?

Rapporten viser at DNB har solid fortjeneste på sine 2,1 millioner personkunder.

Overskuddet for Retail Norge (den norske privatkunde-delen av banken) økte med 24 prosent til 2.431 millioner kroner fra første kvartal i fjor til i år.

Utlånene øker sterkt, mens utlånstapene er lik null.

Og når banken setter opp utlånsrentene, øker marginene (se grafikken).

Resultatet er at privat kundene stod for 3/4 av hele overskuddet i det internasjonale DNB-konsernet.

Les også disse bloggene:

Fete banker, dyre utlån

Med buksene nede

Ynkelig rentepolitikk

Hva er moralen?

Politikerne og staten kan ikke både kreve at DNB legger seg opp egenkapital og samtidig ta ut milliardutbytte - og følge opp med å skjelle på banken når den øker sine marginer.

Det er nokså dobbeltmoralsk.

DNB-sjef Rune Bjerkes jobb er å setter lånerenten så høyt han kan i markedet.

Tallene for 1. kvartal viser at det har DNB klart.

DNB melker privatkundene, og staten melker DNB.

Det går så lenge bankkundene er sløve.

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar