hits

Alle veier fører til bom


Samferdselsminister Marit Arnstad innfører bompenger over hele landet. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon.

Nasjonal Transportplan betyr 20 år med bompenger over hele landet. Rust deg til en ekstraskatt på 100 milliarder kroner.

I forrige uke kunne samferdelsminister Marit Arnstad strø vei og togprosjekter for over 500 milliarder kroner ut over landet.


De neste ti årene kommer veiprosjekter for over 300 milliarder. Bilistene får en stor del av regningen. Kilde: Nasjonal Transportplan.

Men etter den søte kløe, kommer den sure svie.

Det kommer også en regning, og en stor del av den må du og jeg betale via bompenger.

I år bevilger staten for eksempel 10,6 milliarder til vei, mens bilistene betaler 13,9 milliarder kroner i bompenger.

De siste 10 årene har bompengebidraget på riks- og fylkesveg blitt fire ganger større.

- Bompenger finansierer en betydelig del av vegutbyggingen i Norge, heter det i Nasjonal Transportplan.

Det er altså ikke en innbilning at alle veier fører til bom.

En firedobling av bompengene er mye - og det skal øke videre.

- Regjeringen vil i planperioden videreføre og utvikle bompenger som et viktig bidrag til finansiering av vegbygging, heter det i planen.

Les om bompenger under punkt 6.4: Nasjonal Transportplan

Nøyaktig hvor mye som skal hentes inn i bompenger, fremgår ikke av planen.

Men vi snakker trolig om minst 100 milliarder kroner i planperioden.

De 100 milliardene i nye bompenger er en ren skatteøkning, og den er dyr å kreve inn.

Normalt går 10 prosent bort til å sette opp bommer og drive bompengeselskapet.

Det betyr at 10 milliarder kroner av bompengene ikke går til vei.

I tillegg «øker» renter regningen fordi bompengene stort sett kreves inn på etterskudd. 

Normalt går det 10 år fra planleggingen starter, og til spaden settes i jorda.


I gjennomsnitt tar det ti år med planlegging før man starter på å bygge veien. Kilde. Nasjonal Transportplan.

Her er et eksempel hvor bilistene betalte 1,6 milliarder i bompenger for å bygge vei for 1,5 milliarder.

Likevel kommer Stortinget til å vedta mer og mer bompenger, .

Det hadde vært mye billigere å øke skattene eller innføre en øremerket bensinavgift, men det kommer aldri til å skje.

Politikerne gjerne vil ha æren for nye veier - og ikke ansvaret for regningen for å betale dem

Det kommer mer, ifølge planen:

  • Køprising - altså økte bompenger når folk kjører til og fra jobb i rushet.
  • Bompenger som går til «bypakker» og kollektivtransport - ikke ny vei.
  • Bompenger til jernbane, inkludert trikk og t-bane.

Normalt skal ingen prosjekter vare lenger enn 15 år, men ingen regel uten unntak:

- Dersom økonomien i et prosjekt svikter, kan bompengetakstene økes med inntil 20 prosent utover prisstigning og bompengeperioden utvides med inntil fem år, heter det i planen.

Med andre ord:

Du kan glede deg til nye veier for 300 milliarder kroner de neste tjue årene.

Men du kan også ruste deg til nye bompengeprosjekter over alt.

Det finnes ingen gratis lunsj.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar