hits

Tigging, søppel og biler er verst

 
Tigging er et irritasjonsmoment for mange som bor i by. Foto: Thor Benjamin Brekke, Nettavisen.

 

Søppel, tigging og biltrafikk irriterer byfolk mest. Trenger det å være slik?

Stadig flere nordmenn flytter til byene.

Hva det kommer av, kan diskuteres.

Men det handler åpenbart om bedre jobbmuligheter og et større fritidstilbud, for å nevne noe.

Befolkningsstatistikken viser at både etniske nordmenn og innvandrere trekkes mot byene, og da er det ikke unaturlig at det gjelder både norske og utenlandske tiggere også.

I en fersk undersøkelse svarer nesten en av fem at det som irriterer byfolk mest i bybildet, er tiggere.

Her er verstinglisten:  

Kilde: YouGov

Det er handelstanden i de største byene som har bestilt undersøkelsen.

Den har sikkert feilkilder, men resultatene er ikke overraskende.

Mye av irritasjonen skyldes forhold som gjør at en by er en by - nemlig mange mennesker på et lite område, med den støy og trafikken som det fører med seg.

Men svarene er også interessante.

Kristiansand har for eksempel satset stort på kollektivtranport, sykkel og gågater i sentrum - og der er irritasjonen på biltrafikken markant lavere enn i Oslo.

Hva forteller det?

Jo, at befolkningen legger merke til forbedringer - og at politikere og kommunen kan legge forholdene bedre til rette ved å lytte på det folk mener.

Det er ikke akkurat rakettforskning, men spørsmålet er hvorfor ikke disse irritasjonsmomentene får høyere fokus hos politikerne.

Metodisk har YouGov spurt et utvalg på 2.228 personer totalt i de seks byene. 

De er spurt om hva det er i bybildet der du ferdes som irriterer deg mest - og respondentene har fått velge fritt.

Svarene er så sammenfallende at de gir god dekning for å si at søppel, tigging og biltrafikk er det som irriterer mest. 

Tar vi med de som har svart støy, parkering og kø, så oppgir nesten 60 % at trafikk, søppel og tigging irriterer dem mest.

Hva kan byene gjøre med disse irritasjonsmomentene?

  • Søppel handler om holdninger hos innbyggerne og bevilgninger til renovasjon.
  • Biltrafikken kan reduseres ved å satse på kollektivtransport og sykkel.
  • Det betente spørsmålet er hva man kan gjøre med tiggingen.

Det siste spørsmålet plager politikerne og de har ikke lyst til å foreslå løsninger.

En rimelig teori er at det er utenlandske tiggere som irriterer mest - og i særklasse tiggere fra romfolket.

Hva kan vi gjøre?

  1. Vi kan melde Norge ut av Schengen og EØS, og stanse dem ved grensen.
  2. Vi kan forby tigging på offentlig rom, og arrestere/bortvise/straffe tiggere.
  3. Vi kan kreve registrering at tiggerne for å legge noen kjepper i hjulene.
  4. Eller vi kan late som om tigging ikke plager befolkningen.

Foreløpig lander de fleste på alternativ 4.

Det store spørsmålet som gjenstår i undersøkelsen er om innbyggerne mener at det blir gjort nok for å fjerne irritasjonsmomentene søppel, tigging og trafikk.

Noen som vil gjette hva svaret på det ville være?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar