hits

Ut av Norge etter 10 år på mottak


12-årige Neda Ibrahim kan bli kastet ut av Norge når som helst.

 

Historien kommer til å felle en knusende dom over vår behandling av mennesker, hvis ei 12-årig jente som har bodd ti år på et asylmottak blir deportert ut av landet.

Se godt på bildet, og tenk deg en barndom hvor du har tilbragt livet fra du var to til tolv år på Dale Asylmottak.

Forestill deg videre at du lever i angst for å bli kastet ut av landet når som helst.

Slik er den stille påskeuken for Neda Ibrahim.

Hva har skjedd med vår holdning til humanisme, menneskeverd og medmenneskelighet?

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt sier det meget bra på Facebook-siden Norge liker Neda - stans deportasjonen:

«Hvis noen oppfatter dette som en trussel ut fra innvandringspolitiske hensyn, bør de snarest mulig fratas etvhert ansvar for slike saker. Hvis vi ofrer vår medmenneskelighet og evne til å se det enkelte menneske, taper vi alt. Da fortjener vi ikke å fortsette vårt priviligerte liv i et tynt befolket og stenrikt land.»

- Jeg liker egentlig Norge, men det er Norge som ikke liker meg, sier Neda i et intervu med NRK.

Det er lett å forstå at en 12-åring oppfatter oss slik, og hun får støtte fra Barneombudet som mener at saken er et eksempel på «en brutal asylpolitikk».

I fjor fikk Neda Ibrahim Anette Thommessens minnepris fordi hun har gitt ansikt til de mange papirløse og lengeventende barna som tilbringer store deler av livet på et asylmottak.

Les saken her: Neda (11) vant minnepris

Neda kom til Norge i 2003, da hun var to år gammel, sammen med sin ettårige bror Nael. 

Foreldrene hevder at de er statsløse palestinere som flyktet fra Bagdad etter invasjonen, mens norske myndigheter tror at de er palestinere fra Vestbredden eller Jordan. 

Etter gjentatte avslag aksepterte foreldrene frivillig retur til Irak, men irakiske myndigheter avviste retur fordi de er papirløse. Norske myndigheter har heller ikke funnet andre land som vil godkjenne retur av familien.

Og mens årene går, har familien bodd på den nedlagte psykiatriske institusjonen som nå er Dale Asylmottak.


Her - på en nedlagt psykiatrisk institusjon - har Neda Ibrahim bodd i ti av sine 12 år. Foto: Facebook.

Det hører med til historien at broren til Nedas far fikk opphold i Norge i 2010, for seg selv, sin kone og deres fire barn.

Men i saken om Neda og hennes familie, fant UNE at «innvandringsregulerende hensyn» måtte gå foran barnas tilknytning til riket.

Her er en gjennomgåelse av saken: Bakgrunnen for Anette Thommessens minnepris

Hvis Neda kastes ut, blir hun sannsynligvis sendt til Jordan.

Landet har allerede rundt tre millioner flyktninger fra Syria, Irak og Palestina.

Nå er Jordan et relativt stabilt område av Midt-Østen, men det er ikke poenget.

Etter ti av tolv år i Norge, er Neda Ibrahim norsk - og ikke jordansk.

Hun har lidd nok i en umenneskelig og treg papirmølle som utelukkende er norske myndigheters ansvar.

Vi har ikke åpne grenser i Norge, og folk som ikke trenger beskyttelse skal ut så raskt som mulig - det er greit.

Men det er ikke Neda Ibrahims skyld at Stortinget og regjeringen ikke manner seg opp til å lage regler som sikrer raskere saksbehandling og umiddelbar retur.

Når Norge ikke har maktet å gjøre noe på ti år, så har landet mistet sin rett til «innvandringsregulerende hensyn».

Behandlingen av Neda Ibrahim er allerede skammelig, og hvis hun blir deportert ut av landet vil vi se det sanne ansiktet til et umenneskelig system.

44 kommentarer

Hvor er foreldrene hennes? Hvorfor bruker ikke Stavrum fullt bilde av foreldre, og fullt navn på foreldrene?

Hvorfor dytter dere en 12 år gammel jente foran dere for å påtvinge oss nordmenn at vi ikke skal ha retten til å kontrollere våre landegrenser, hvorfor krenker du norske barns rett til vårt land, vår fremtid?

Hva sier egentlig journalistiske rettningslinjer om å dytte barn foran seg med fullt navn og bilde, for å drive politisk kampanje-journalistikk?

Hvorfor driver du denne kampanjejournalistikken, Stavrum, dette er på et veldig lavt nivå.

Hilde: Er det egentlig relevant hvem, hva eller hvor foreldrene er? Poenget er at dette barnet uansett har bodd i Norge i ti av sine tolv leveår, og derfor ikke kjenner noen annen tilværelse enn livet her. Kanskje har foreldrene gjort feil, og kanskje ikke. Men jenta er uansett er en uskyldig tredjepart i dette, og er i tillegg spesielt sårbar fordi hun bare er et barn. Dette er viktigere enn såkalt innvandringspolitiske hensyn.

Et resultat av en feilslått og fraværende asylpolitikk.

Venstresiden i norsk politikk har ikke villet ha konstruktiv debatt for å få på plass en ansvarlig, dynamisk og bærekraftig politikk rettet mot den stadig økende innvandring.

Dette er stor skam, og en har god grunn til å bli flau på landets vegne.

Hilde, ta å vis ansiktet ditt, og oppgi ditt fulle navn selv da vel. Det som er absolutt lavmål er hele denne prosessen som barna er utsatt for, og slike holdninger som du viser ovenfor de som er svakest og uskyldige.

Norge er verdens beste land? For hvem?

Erik: Ja, det er relevant hvem foreldrene er. De har sikkert fått avslag mange ganger og da er det DERES ansvar !!!! Ikke vårt.

Bjørn Tore Pettersen

Bjørn Tore Pettersen

Stavrum er seg selv og andre journalister lik de tenker med hjertet og ikke hodet, det ser vi gang på gang. Disse barna blir brukt som brekkstang for kyniske foreldre som sender barna foran seg for å "tiltvinge" seg opphold i naive Norge, de vet at sjansene er store for å bli bare de trenerer det norske rettsystemet lenge nok. Stavrum bruker sin effektive spalteplass, som andre journalister til å fremme sitt eget politiske standpunkt, det er det dette handler om, og ingenting annet!!!

Morten: Som jeg sa, kanskje har foreldrene gjort feil her, men det er irrelevant, fordi jenta er en uskyldig tredjepart i det hele. Norge har som stat et særlig ansvar for å ta hensyn til barn og deres rettigheter. Se punkt tre, fire og seks i FNs barnekonvensjon, som Norge ratifiserte for mange år siden: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk.html?id=87582

De lengeventende barna er ikke et resultat av foreldre som skyver de foran seg! De er et symptom på en syk asylbehandling hvor rettsikkerheten er fraværende. De aller fleste foreldre gjør alltid de valg som de mener er best for barna sine, asylsøkere med barn er ikke annerledes.

Innvandringspolitikken har lenge vært ute av kontroll.

Det er trist at små barn skal måtte lide for dette.

Man hører Inga Marie Thorkildsen i den rødgrønne regjering uttale seg om at det er fare for at det vil utvikle seg paralell samfunn i Oslo, grunnet mangel på intergrering.Jada, unfallenhet har sin pris.

De rødgrønne politikere og venstresiden har så til de grader sviktet innvandrere og sitt eget land ved å ikke ta fatt i problemer i tide, samt drive en god intergreringspolitikk og skape klare linjer.

Et kaos blitt.

De har pisset i egen bukse, men nu begynner det å bli kaldt, tydeligvis.

Det er skremmend at slike folk skal styre landet vårt.

De skaper mye problemer.

kyrre fjeldvik

kyrre fjeldvik

Ingen land er villige til å ta imot disse menneskene, og de har selv sagt ja til å reise. Selvsagt har vi plass til dem! Det er norske myndigheters feil, med Arbeiderpartiet i spissen, som gjør at årene går mens barn vokser opp i et land som blir deres hjemland. Hele sitt liv har hun bodd her i landet, og jeg skammer meg over at det sitter mennesker her og spiser sin påskeappelsin og kvikklunch, klapper seg på sin velfødde mage og gir uttrykk for at de gjerne selv ville tatt på de største støvlene de kan finne, og sparket dem ut sjøl.

Erik,

Nei poenget er ikke barnets botid i Norge men hvorfor. Klart det er trist for barnet men er det staten Norge som har satt barnet i den situasjonen den er i eller er det foreldrene. Hva vet du om situasjonen til familien i hjemlandet? Skal vi ikke stole på at kompetente personer i UDI vet hva de driver med.

Jeg håper du og Stavrum har løsningen klar når Norge blir oversvømt av familier som vil søke asyl fordi de har hørt at bare du blir lenge nok så får du bli. Det er lov og tenke litt konsekvens også.

Hei,

I Saddam Hussein tid bodde mange palestinere i Irak i likheten med mange andre arabiske land.

De var flyktninger der, men de ble beregnet som Saddams støtte spillere. De var lojale for Ham og ble brukt mot irakisk befolkning.

Etter Saddam fall ble de jaget ut av lrak til Jordan og andre steder og FN har tatt ansvaret for dem.

Eirik, selvfølgelig er det relevant hvem og hvor foreldrene er, i en sak hvor barnet dyttes foran, i foreldrenes manipulasjon for å presse seg inn i landet. Det er foreldrene som har trenert denne saken i ti år, for å spytte på Norges lover og regler.

For hun er vel ikke en foreldreløs som kom til Norge alene som toåring? Er hun? Nei, jeg tenkte ikke det.

Svar til.... .....

til....... :og dette kommer fra en som går under.......

hahahahaha

Venstresiden og de rødgrønne skaper et klasseskillesamfunn med sin politikk. Beste måten å hjelpe folk på er å stille krav samt tilrettelegge.

Klare linjer og forutsigbarhet.

Her kommer mange innvandrerfamilier i et vakum hvor ingenting skjer. Det skaper kun problemer, og disse blir ikke intergrert og blir til syvende og sist et problem for samfunnet.

Som en skriver her. Foreldrene vil det beste for sine barn, og benytter seg gjerne av barnet i slike situasjoner, nettopp fordi at barnet skal få en god fremtid. Forstålig.

Det er myndighetene det er noe galt med.

Er de inkompetente og handlingslammet, eller hva er dette for noe?

Asylinstituttet bør avvikles snarest. Denne ordningen duger rett og slett ikke. Øk heller flyktningkvoten så slipper man lykkejegerne og all den kriminaliteten som følger med asylinstituttet. Ellers enig i at denne jenta bør få amnesti på lik linje med Nathan.

De to siste er fra meg

Faren til Neda ble arrestert i forrige uke da politiet fant et Jordansk pass hjemme i huset på Dale

De to siste uten navn er fra meg. (kom et par innlegg imellom)

@Gunnar: så da er altså denne kampanjournalistikken her, lagt ut nå, på grunn av at den kriminelle familien snart blir sent hjem til hjemlandet sitt.

Det beste for barnet er at hun er sammen med sine foreldre.

Foreldrene er ikke norske, de har ikke rett til å være her, dermed er det beste for barnet å dra hjem med sine foreldre.

Det er ikke lang saksbehandlingstid som er årsaken til at barn blir værende lenge i Norge. De fleste asylsøkere får i dag behandlet sin søknad innen tre måneder. Klagesaksbehandlingen tar i snitt ett år. Når barn likevel blir boende lenge, skyldes det i all hovedsak at familiene ikke har forholdt seg til avslag i asylsaken.

Svært mange gjør det også vanskelig for utlendingsmyndighetene å gjennomføre vedtakene. De medvirker ikke til å fremskaffe dokumenter. De opererer med falsk identitet. De hevder å komme fra et annet land enn det de egentlig kommer fra. Én konsekvens av denne mangelfulle samarbeidsviljen, er at det blir svært vanskelig å returnere dem til hjemlandet. Ingen land vil ta tilbake en person med ukjent identitet.

@Halvard:

Halvard skrev

"Her kommer mange innvandrerfamilier i et vakum hvor ingenting skjer. Det skaper kun problemer, og disse blir ikke intergrert og blir til syvende og sist et problem for samfunnet."

Tullprat, de har ikke levd i noe vakuum, de har fått avlag gang på gang, som de har trenert, anket og halt ut, for å tvinge seg inn i norske barns hjem, de har nektet å følge Norges lover og dra hjem.

Mitt alternativ er enkelt: Raskere saksbehandling og hurtigere retur ved avslag.

Men det er viktig å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra et sendrektig system, som bruker ti år på å avgjøre en sak. Det kan ikke være riktig å la en 12-åring på ti år på asylmottak, og så kaste henne ut til et ukjent land når hun har blitt norsk.

Barnets beste og tilknytning til riket skal veie tyngre enn det.

Gunnar skrev: "Ingen land vil ta tilbake en person med ukjent identitet."

Selvfølgelig vil ingen land ta inn personer med ukjent identitet, men i Norge har vi av en eller annen grunn tusenvis av dem og andre med falsk identitet. Dette er en ren trussel mot mot befolkningen og mot rikets sikkerhet. Personer som hjelper disse og lar dem bli, burde siktes for landssvik

Stavrum ? Ingen land vil ta tilbake en person med ukjent identitet

Det er faren som har brukt 10 år på skjule sin identitet

Dilemmaet her er vel åpenbart. Slipper man løs en praksis der unger kan brukes som nøkkel følger tusener etter. Allikevel uendelig trist for disse ungene.

Jeg synes vi skal vise respekt for myndighetene som setter en strek.

Her må en ta utgangspunkt i barnets situasjon. Hun har bodd her så godt som hele livet. Og hun er mer norsk en de fleste andre på hennes egen alder, fordi utenlandsreiser hele tiden har vært umulig.

Det blir feil å kalle familien kriminell. Hvilken kriminalitet har Neda begått? Her foreligger påstand om brudd på utlendingsloven, begått av far. Han skal ha gitt uriktig opplysning om egen identitet. Med kriminalitet forstås imidlertid straffelovsbrud, på hvilken måte er straffeloven brutt? Jeg hadde gjort det samme.

Farens mulige lovbrudd skal ikke bagatelliseres. Likevel: Hvilken far hadde ikke begått en slik løgn hvis familien var statsløs og henvist til flyktningleir resten av livet?

Uansett: Her blir liten pike kastet ut av det som har vært hennes land så godt som hele livet. La oss tine isen i hjertene våre!

Stavrum skrev "Men det er viktig å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra et sendrektig system, som bruker ti år på å avgjøre en sak"

Tok det 10 år før de fikk avslag? Nei, ikke sant, det gjorde ikke det. Det er foreldrene som har trenert og sabotert saken.

Hun er ikke norsk. Norsk er en etnisitet, eller fornekter du at nordmenn eksisterer som etnisk og rasemessig gruppe?

Å fornekte at et folk eksisterer(si at "alle" kan "bli" norske)

er forberedelse til folkemord, det er et grovt overgrep mot det folket hvis eksistens du fornekter.

Men du mener kanskje at alle som bor i USA er indianere, da?

Norske myndigheter har jammen rotet det til. Det ser vi i saker som dette.

Samtidig er Norge blitt et fristed for krigsforbrytere(voldtektmenn,drapsmenn,torturister) som går fritt rundt Norge, underholdt av den norske regjering.

Det er ute av kontroll, og man kan bare fastslå at man har en regjering som ikke evner å lede klokt.

@Jon Øyvind Storaker: hvorfor fornekter du norske barns rett til å leve i sitt eget hjem, sitt eget land?

Du snakker om "is i hjertet" hvor mange voldtekter, ran og drap mot nordmenn som vi kunne vært foruten har du påført oss?

Dette er ren ondskap, Jon Øyvind Storaker, hvorfor er du så iskald, beregnende? Hvorfor vil du påføre oss denne ondskapen?

Familien har begått lovbrudd ved å oppholde seg i et land de ikke har rett til å være i, de er kriminelle, du støtter kriminalitet.

Asylpolitikken i Norge suger!

Å bruke mer en 1 måned saksbehandlingstid er helt på trynet, hadde vi kunne privatisert eller iallfall målt det som blir gjort og gitt dem bevilgninger etter produktivitet, så hadde dette ikke vært noe problem.

Hans Bækken Kulstad

Hans Bækken Kulstad

For det første dette er en lederartikkel og poenget med dem er å fremme meninger. De skal ikke være nøytrale. Når det gjelder bruken av enkeltskjebner i denne typer saker så er det myndighetene som har lagt grunnlaget for det, med å si at man kan ikke se på enkeltmennesker, men på systemet. Da er det pressens plikt å trekke frem enkeltskjebnene.

For det andre så står det at foreldrene hadde valgt frivillig retur, men at irakiske myndigheter ikke ville ta imot dem.

Dere må lese alt, ikke bare det som passer for deres argumentasjon.

For det tredje er dette barn som er spesielt beskyttet i henhold til barnekonvensjonen.

For det fjerde så må vi i Norge kunne vise så pass med medmenneskelighet at vi kan ta imot disse barna og deres familier.

Og så er det slik at på sikt trenger vi all den arbeidskraften kan få. For å avslutte på en litt kynisk måte.

Terje Bernt Norstrand

Terje Bernt Norstrand

Det er blitt en trend , spesielt fra våre mediepersoner å kun fremstille det som kan gi "slemme", etniske nordmenn dårlig samvittighet , og tårer i øynene.

Disse mediepersoner er jo i 90% smittet av de "revolusjonere" ideer, de få bærerne at den rest som eksisterer av tankegods fra AKP-lm.

Svært mange, alt for mange innvandrere og asylanter lyver, oppgir falsk identitet, m.m.- og vekker skepsis og mistro til hele asylinstituttet.

Og, når de blir oppdaget, stiller støttespillere opp, kommer dragende med akkurat sin enestående, prektige og helt spesielle asylant/innvandrer.

Og barna skyves foran. Stadig skyves barna foran.! Om far har rømt, flyktet til Norge for å unnslippe straffereaksjoner i eget land, etter eksempelvis ha deltatt i folkemord, er av underordnet betydning.

Og, med hvilken rett kan Stavrum med dess like alltid fortelle hvor farlig det er å returnere til eget hjemland?

Svært, svært mange er bekvemmelighetsflyktninger, økonomiske flyktninger-her kan de få seg arbeid, eller sikres ved NAV -svært mange.

Jeg selv ser, hører og forstår hva som skjer, i vårt eget lille samfunn, Lom i N-Gudbrandsdalen.

Storfamilie ankom Lom for 7 år siden, kommunen ansatte en tidligere asylant, nå "nordmann" fra Algeri i 75 % stilling i 3/4 år, vennskapsselskaper med mat, innkjøp av meget kostbare klær fore hver årstid, innkvartert i et forholdsvis nytt hus, beliggende sentralt, ved Bøvra.

Da familiefaren ble intervjuet etter 1 år , hva hadde han å si ? "Det er bare et hakk bedre å bo i Lom enn i Bagdad". Takk for at dine barn i alle fall ikke risikerer å bli sprengt i stykker grunnet selvmordsbombere.

Forresten, ingen av storfamilien er i arbeid den dag i dag, men de er aktive på NAV og andres eiendom.

Og "fadderen" fra Algerie er heller ikke, etter snart 20 år i sitt nye hjemland i Norge.

Og tilfeller som dette er det vanlige, som vi ser og hører om her i Lom- å se er også og forstå.

Men heldigvis, en familie har utpekt seg meget, meget positiv i både egen og bygdas utvikling, men de er unntaket.

Ottar Birkeland

Ottar Birkeland

Det snakkes mye om å gi amnesti til disse barna. Problemet er at staten ikke ønsker å gi amnesti til foreldrene som har oppgitt falsk identitet og trenert alle vedtak.

På et eller annet tidspunkt kan det være naturlig å gi amnesti til barna, uten å gi amnesti til foreldrene. Men en 12-åring kan ikke klare seg alene, så det er for tidlig for et slikt amnesti.

Børre Bjerkland

Børre Bjerkland

Jeg begynner ærlig talt å bli drittlei sånne sutreart som dette nå...

ER dette alt dere greier å skrive om Mr Stavrum ?

Skjerp dere

Jan Gustavsen

Jan Gustavsen

Det å sende et norsk barn som har bodd 10 år i Norge til en flyktningeleier i Jordan, som allerede har 3 millioner flyktinger, er UMENNESKELIG!

La den inhumane justismister Grete Faremo dra til en flyktningeleier i Jordan! Hvis Faremo nekter, så la hun få reisepass i september.

La barna bli uten rett til familiegjenforening og returner foreldrene.

Dette må vel være det riktige, eller hva?

martinholberg

martinholberg

Jeg trodde pressen hadde lært litt av romsaken i NRK. Journalister skal ikke utelate viktige opplysninger når de skriver artikler.

Denne saken har fått en helt ny vending den siste uken. Foreldrene til Neda har hele tiden sagt at de er fra Palestinere fra Irak - og det har derfor vært umulig å sende familien ut fra Norge. Jeg regner med at Stavrum er klar over at Irak nekter å ta imot egne innbyggere - dersom de ikke reiser frivillig hjem ? Altså - Norge har ingen mulighet til å få sendt de hjem dersom de ikke reiser frivillig. Men forrige uke så fant politiet Jordanske pass hjemme hos familien til Nada. Det kan derfor se ut til at de ikke har snakket sant om identiteten sin. Dersom det stemmer - så betyr dette at norske skattebetalere har betalt for opphold til en hel familie i 10 år - som ikke har behov for asyl. Vet Stavrum hvor mange mennesker det er i verden - som faktisk har behov for asyl ? Syns Stavrum at det er riktig at grunnløse asylsøkere tar plassene til disse ?

Og tror Stavrum at Nada ikke får sove pga angst for at hun kanskje blir sendt ut? Jeg har flere venner som arbeider ved ambassader rundt omkring i verden - og som har med sine barn. En av dem har en sønn som stort sett har bodd i Afrika. Sønnen er nå tolv år - og de skal nå flytte tilbake til Norge. Dette kommer til å gå helt fint - det er foreldrene sønnen først og fremst er tilknyttet til. Dersom det er Jordan Nada er fra - er det fremdeles like ille at hun og familien må reise hjem ? Jeg tror i såfall Jordanske myndigheter hadde reagert på holdningen til nordmenn - at vi tror at vi i Norge er så mye bedre til å ta vare på barn - enn de er der nede.

Problemet er IKKE behandlingstiden på asylsøknadene her i Norge. Det er utrolig hvor mange ganger dette må gjentas - uten at dette glir inn hos enkelte. Sist jeg leste en artikkel på dette - så lå behanlingstiden på 96 dager. Problemet er at de som søker asyl nekter å forholde seg til avslaget - og så klager de på begjæringen. Dersom de får avslag igjen - så klages det igjen. Og slik fortsetter det. Gjerne med noen nye opplysninger i saken. Egentlig burde det ikke vært mulig å påklage ett avslag slik det kan gjøres idag - gang på gang. Men vi hadde ikke sluppet unna slike saker som dette fordet - når foreldrene oppgir at de kommer fra ett land som Norge ikke har returavtale med.

Jeg pratet med ei som arbeider med asylsøkere senest igår. Hun fortalte at de site årene så har det blitt flere og flere asylsøkere fra Eritrea. Grunnen til at det plutselig er fler asylsøkere herfra - er at de får innvilget asyl. Men som hun sa - de fleste av disse er antageligvis fra landene som ligger i nærheten - og ikke fra Eritrea. Men de oppgir Eritrea - siden det er så og si umulig for norske myndigheter å bevise at de ikke er derfra + at de da får asyl.

Og ordet papirløse er vell også litt oppbrukt ? De som journalistene kaller papirløse er returnektere. De har ikke behov for asyl (noe som har blitt avklart som oftest igjennom utallige runder i rettsvesenet) - men de nekter å forholde seg til det. Og Norge får ikke sendt de ut - for landene de kommer fra nekter å ta de imot dersom de ikke reiser frivillig.

@Jan Gustavsen: å nekte nordmen vår rett til vårt eget land, å nekte norske barn deres rett til sin egen fremtid, og heller drepe landet med innvandring, slik at norske barn kun kan se frem til en fremtid med alle de voldtekter ran og drap de kunne vært foruten, er UMENNESKELIG.

Hva du fremmer er UMENNESKELIG, og brudd på norske barns rett til beskyttelse mot folkemord, i følge menneskerettighetskonvensjonen av 1948.

Umiddelbart så kan en tenke seg to følelsmessige responser på denne skaen, avhengig av om man setter rettferdighet overfor barnet eller foreldrene først. Overfor barnet er det ikke vanskelig å tenke seg konsekvensene, og at foreldrene, uansett skyld eller ikke, teller mindre enn hensynet til barnet som uskyldig har havnet i denne situasjonen. På den annen side er det heller ikke vanskelig å forstå at dersom man antar at foreldrene bevisst bruker barnet som brekkstang for å oppnå noe de i utgangspunktet ikke har rett til, så er det helt legitimt å argumentere for at dette ikke skal godtas av almenpreventive hensyn. Både fordi det er feil at noen skal kunne tvinge seg til opphold på feilaktig grunnlag, og fordi det åpner for en situasjon der det spekuleres i at barn, som en uskyldig tredjepart, brukes som et verktøy for å oppnå målet. Barnet settes dermed i en vanskelig situasjon som ikke noe barn bør oppleve på bakgrunn av bevisste valg tatt av foreldrene.

Det fremkommer ikke nok informasjon i denne saken til at man kan ha en bastant mening i den ene eller andre retning. Det som imidlertid står frem som meget klart her, er at barnet er i den situasjonen det er pga. en åpenbar systemsvikt. Det er helt klart at det vil skape uholdbare situasjoner for hundrevis av barn, dersom ikke staten er i stand til å fatte et vedtak som gjør at en familie kan komme seg fremover, på godt eller vondt, i løpet av 10 år. Det er helt klart at dersom foreldrene mener at de selv og barnet vil ha det bedre i Norge, vil de gjøre det de kan for å bli. Men, her er det ikke kun snakk om trenering fra foreldrenes side. Et system som gjør det mulig å trenere en sak i 10 år er i utgangspunktet komplett galskap.

Det jeg tror at alle kan enes om, er at vi ikke skal sette oss selv i en situasjon der barn brukes som brekkstang i en oppholdssak. Det kan gjøres ved både å sørge for rask saksbehandling, samt å kontraktfeste ved ankomst at barn skal og vil bli holdt utenfor en vurdering av rett til opphold. Det kan i det minste få foreldre som uselvisk tenker på sine barns beste til å tenke seg om to ganger før de forsøker å trenere en sak. Det forhindrer også at barn får mulighet til å etablere seg og dermed oppnå et stort håp om å få bli værende, uavehngig av realismen i dette.

Dersom noen tar ansvar øyeblikkelig så slipper vi å få flere vanskelige saker i fremtiden, som polariseres på bakgrunn av følelser og uklare regler. Vi bør også vurdere snarest hva som skal gjøres i de saker der barn allerede har vokst opp og etablert seg i landet, hvor sakene ikke allerede er avklart. Personlig mener jeg at systemsvikten bør komme barna til gode og at vi bør være rause nok til å kunne svelge den emne smaken man får ved å la enkelte foreldre få viljen sin i uavklarte forhold. Dette under forutsetning av at vi klarer å sørge for at det ikke skjer igjen. Et generelt amnesti innført samtidig som et nytt og effektivt system er på plass vil være det beste. Så får vi heller ta konsekvensene av at vi ikke har klart å skape et effektivt og humant system som kunne unngått at dette skjedde i første omgang. Så bør vi rette vår frustrasjon mot de ansvarlige myndighetene, ikke de som uten skyld har havnet i en ulevelig situasjon.

Jan Gustavsen

Jan Gustavsen

Hilde skrev: "Å nekte nordmenn rett til vårt eget land, og brudd på norske barns rett til beskytteles mot folkemord"

Hva med å beskytte deg selv!

Til Hilde.

Enig med deg.

Det virker som det er om å gjøre å rive ned nasjonen Norge, og skape et flerkulturelt kaos.

Mye fordi intergreringspolitikken er fraværende, og da vil der skapes parallellsamfunn. Det er livsfarlig utvikling.

For dersom ikke dette stoppes, ja så er det veien det går. Kaos.

Unfallenhet har sin pris. Den prisen er det neste generasjon som må betale.

Denne poltikk som drives idag er ikke til å forstå.

Skriv en ny kommentar