hits

Med buksene nedeTre statsråder raser mot DNB, men det var staten selv som tappet banken for milliardbeløp og tvinger den til å heve rentene.

Den sittende regjeringen vil ikke ha ansvaret for at så godt som samtlige norske banker har satt opp boliglånsrentene med 0,3 prosentpoeng.

  • Statsmininster Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen kan ikke forstå at bankene setter opp rentene før de har fått nye krav til sikkerhet.
  • Likestillingsmininster Inga Marte Thorkildsen (SV) vil at kundene skal protestere ved å bytte bank.
  • Arbeiderpartiets finanspolitisk talsmann, Torgeir Michaelsen, er fortørnet over bankenes frekkhet.

Alle fire må ha glemt hva som skjedde den 25. april i fjor - under generalforsamlingen til DNB.

Et lite tips kan være å ringe næringsminister Trond Giske og spørre.

For enten så vet ikke statsmininster Jens Stoltenberg og de to statsrådene hva de snakker om - eller så snakker de mot bedre vitende.

Det er nemlig ikke sant at ikke DNB har fått klar beskjed om å øke egenkapitalen sin.

Nettavisen har fått tilgang til et brev banken fikk fra Finanstilsynet i fjor høst, og der står det ordrett:

«Finanstilsynet legger til grunn at DNB-konsernet pr. 31.12.2012 oppnår en ren kjernekapitaldekning på minimum 10,0 prosent og er posisjonert for å styrke kapitalen ytterligere i 2013. Etter Finanstilsynets vurdering er det nødvendig med en vesentlig styrking av kapitalen videre fremover. Finanstilsynet anser det som viktig at DNB viser at dette har svært høy prioritet.»

Finanstilsynet er finansminister Sigbjørn Johnsens ansvar, og hans tilsyn har altså gitt DNB beskjed om «en vesentlig styrking av kapitalen videre fremover» og at «dette har svært høy prioritet».

Det finnes bare to måter å styrke kapitalen på: Skaff deg større overskudd eller få ny egenkapital fra eierne.

Så da kan det være relevant å se hva næringsminister Trond Giske har gjort - hans departement er DNBs største eier.

Og da må vi tilbake til DNBs lokaler i Kirkegaten 21 den 25. april i fjor, da det var generalforsamling.

Forslag nummer seks på dagsorden var å betale 2,00 kroner i utbytte per aksje - eller rundt 1,1 milliarder kroner rett til Næringsdepartementet.

Kopien av protokollen viser at Nærings- og handelsdepartementet møtte med Knut J. Utvik, som stemte for 554 millioner aksjer - og hadde rent flertall alene på generalforsamlingen.

Utvik er avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen, som forvalter statens aksjeposter.

Den andre store aksjonæren, Folketrygdfondet, ligger under finansmininsteren og satt med ytterligere 89 millioner aksjer.

Hva tror dere staten og Folketrygdfondet stemte?

  • Valgte de å la milliardene ligge igjen i DNB, slik at banken kunne bygge opp egenkapital?
  • Eller stemte de for å ta ut totalt 1,3 milliarder til Folketrygdfondet og Næringsdepartementet?

Her ser du svaret:

Det var 99,85 prosent flertall for å betale ut utbyttet, som over natten tappet DNB for rundt 3,3 milliarder kroner i egenkapital!

Det var den gang, men det byr seg snart en ny mulighet for regjeringen til å styrke DNBs egenkapital.

Årets generalforsamling skal holdes 30. april i DNB-huset i Bjørvika, og i år blir forslaget 2,10 kroner per aksje i utbytte.

Igjen vil det være næringsminister Trond Giske som bestemmer: Enten si ja til å tappe DNB for 3,4 milliarder kroner i egenkapital, eller la pengene stå i banken for å bidra til «en vesentlig styrking av kapitalen videre fremover», slik Finanstilsynet ønsker, og dermed dempe presset om å sette opp boliglånsrentene.
 

For det kan vel ikke være slik at klagesangen om høyere renter bare er valgkamp?

39 kommentarer

Er noen egentlig overrasket??

Håkon Winther

Håkon Winther

Hehehe snakk om å bli tatt med buksene nede

Mener du det er rimelig at staten/skattebetalerne skal ta regningen for at DNB kan styrke sin egenkapital, slik at de som er kunder hos DNB ikke skal få renteøkning på sine lån? Hva med andre banker som også må styrke sin egenkapital og gi avkastning til eierne? Skal DNB ha fordeler fremfor disse fordi banken er delvis statlig eid?

Gunnar, du må gjerne følge opp med en rapport om hva departementet stemmer for i årets generalforsamlig mht utbytte.

Fint at noen setter fokus på hykleriet. Viser at etterrettelighet ikke er noen kjerneverdi hos Ap i allefall.

Til EM: Jeg mener at staten (og statsrådene) må velge hvilken hatt de skal ha på, og snakke med en tunge.

Hvis de mener at DNB skal styrke egenkapitalen og samtidig ikke vil holde tilbake utbytte/gå inn med ny eierkapital - ja da får de la være å klage på prisøkninger.

Stein Karlsen

Stein Karlsen

Istedenfor å skifte bank så syns jeg vi bør skifte regjering. Jeg holder meg til banken min.

Det er ikke noe bare DNB driver med. Hvis du tar en kikk på Financial Times artikkelen "Leading banks make big strides on Basel" fra 19/3, så ser du at dette er noen de fleste banker i Europa er fokusert på. Det er også derfor de fleste banker i Norge følger på med tilsvarende renteøkning som DNB. Forskjellen på DNB og en annen bank er majoritetseieren. Den norske Stat kunne nok deltatt på en kapitaløkning. Det er ikke sikkert DNBs øvrige aksjonærer er spesielt interessert i det.

Roland Scheckter

Roland Scheckter

Godt sagt, Stavrum. Fortsett med det.

Så det du mener er at staten som minoritetseier skal overkjøre de andre eiernes ønske om utbytte? Om staten hadde utøvet den typen bøllete eierskap så hadde du Gunnar tatt på deg en annen hatt og hylt om sammenblanding av roller. Slutt med poseringen. Om det er noen som mangler en rød tråd her, så er det deg.

En bra artikkel på fremsiden av nettavisen, og dama på bildet har klær på seg. Kjempebra! Fortsett med dette!

Flott Stavrum, du vet å plassere ansvaret der det hører hjemme. Dette må være direkte flaut for dem.

Men ikke minst, takk for at du nå bruker et system som ikke krever Facebook for å kommentere. Bare synd Nettavisen "henger etter". Som fast bruker av Dagbladets Disqus løsning så savner jeg mangfoldet i debatten som det gir fremfor Facebook.

Det blir spennende å se hva de tar i utbytte neste år - da er det de aktuelle pengene som ligger på bordet...

Grunnen til at Johnsen og Stoltenberg egentlig er glade for at bankene øker lånerenten:

Boligrisene er svært høye og har økt velidg mye. Faren for at vi bygger en boligboble er absolutt til stedet.

På grunn av krisen i Europa er renten svært lave der, noe som gjør at Norges Bank ikke kan øke styringsrenten i Norge, da dette ville ført til ytterligere styrking av kronen, med svært negativ effekt for norsk eksportnæring.

En annen måte man kunne kjølt ned økonomien er hvis regjeringen hadde brukt mindre penger. 2013 er valgår, og det kommer aldri til å skje.

På grunn av dette kan ikke myndighetene gjøre de de ønsker for å unngå en økonomisk boble i boligmarkedet, og er derfor sjeleglad for at bankene gjør drittjobben for dem. At de etterpå klager og syter, er kun spill for galleriet i oppstaten til valgkampen.

"Det finnes bare to måter å styrke kapitalen på: Skaff deg større overskudd eller få ny egenkapital fra eierne."

Hva med metode nummer tre? - Ta ut mindre utbytte?

Stavrum, ref ditt svar på min tidligere kommentar.

Jeg har forståelse for argumentet ditt om at staten ikke bør "tale med to tunger" ved å klage på at bankene gjør tiltak for å styrke egenkapitalen (øker utlånsrentene) samtidig som de pålegger styrket egenkapital. (Kravet om styrket egenkapital utspringer for øvrig fra EU og ikke fra norske myndigheter -- det vet du vel?).

Det du skriver om her er imidlertid hvordan staten agerer som aksjonær i DNB, og ikke som lovgiver. Da er det du som blander kortene.

Dersom ikke tok utbytte i DNB ville dette også hatt konsekvenser for DNBs øvrige aksjonærer, ved at heller ikke de ville fått utbytte. Samtidig er det klart at den økte egenkapitalen må komme fra et sted.

I realiteten synes fremdeles ditt argument å være at staten/skattebetalerne og andre aksjonærer i DNB bør ta regningen for at de som er kunder i DNB ikke skal få høyere lånerente.

"Det finnes bare to måter å styrke kapitalen på: Skaff deg større overskudd eller få ny egenkapital fra eierne."

Ehhh, nei. Du kan holde tilbake utbytte, noe vel DNB har gjort og kan velge å gjøre igjen.

Haha, Olav! I hvilken verden er staten minoritetseier når de er største eier og de alene har flertall på generalforsamlingen?? Vet du ikke hva minoritet er? Ikke lett å skjule den blodrøde ap-sympatien din...

Til EM: Selvfølgelig er det eierne av banken(e) som skal "ta regningen" (sic!) for å øke egenkapitalen. Egenkapitalen er jo deres egne penger. Å forlange at kundene skal betale inn kapitalen til eierne er jo bare helt sykt. Jeg tror ikke du har skjønt noen verdens ting. Eller er du kanskje aksjonær i DnB og vil ha tak i andres penger?

Sigvald Refsum

Sigvald Refsum

Ved å øke renten på utlån, blir overskuddet større. Egenkapitalen blir ikke større, før eieren velger å la vær å ta ut øket utbytte.

Det er ingen garanti på bordet fra største eier om å ikke ta ut større utbytte.

Kravet til økt egenkapital er vel ikke grunnet i AP sin politikk? Heller i finansielle hendelser de siste årene og en mer kritisk vurdering av fremtiden. Med andre ord er det å anse finansverdenens prinsipp om maksimering av profitten som drev frem resesjonen som igjen er skyld i dette nye kravet til bankene. Greit nok det, men legg da merke til at det hjelper ikke ett dugg på denne situasjonen å skifte regjering.

EM, Gunnar mener vel i hovedsak at det ikke bør være så lett for regjeringen å styre i en retning, for så å late som om konsekvensene av den retningen men styrer skyldes noe helt annet.

Deretter søker man å oppnå billige poenger i mediene ved å vise at man er i mot de opplagte effektene som egen politikk har skapt...

Tror ikke Gunnar er opptatt av utbyttepolitikken til DNB, bare at de som styrer den faktisk må stå for konsekvensene også.

Til Pål:

Det er selvsagt ikke snakk om at kundene skal skyte inn egenkapital i banken (med mindre de også er eiere). Høyere egenkapital har imidlertid en kostpris for eierne, og man kan ikke forvente at eierne går inn med ytterligere egenkapital (eller unnlater å ta utbytte etc) uten at de får avkastning på disse pengene.

Ingen ville blitt forundret om en butikk hadde skrudd opp prisene på grunn av økte kostnader. Bank er også butikk.

Siden du lurer: Jeg er ikke aksjonær i DNB (og stemmer heller ikke "rødgrønt").

Muligens begynner statsrådene og få Alzheimer.

GUNNAR

Joda, dette er valgkampreaksjoner fra regjeringspartiene. Alle vet at i valgkamper er alt tillatt, man juger, fortier, skylder på andre, glemmer og velger ordbruken med omhu, alt dette for å tåkelegge virkeligheten og lure velgeren. Etter valget når løfter skal innfris får vi høre, "det var ikke det vi mente" og "vi har jo ikke rent fletall alene".

Vi velgere kan selv velge om vi skal høre på tøvet eller tenke sjøl...

Arne Leif Hofgaard

Arne Leif Hofgaard

En kan vel regne med at dette er noe som også kommer til å bli slått stort opp også i andre medier som, "Aftenposten", "Dagsavisen", "Dagbladet", "VG", "NRK", "TV2" og andre rundt om i landet?

Velkommen til sosialisthelvete, regjeringen er så inkompetent at de burde få sparken tvert. Hvem kan komme unna med slik åpenbar løgn? Udugelighet satt i system, skandale.

Helt håpløst å bygge sin troverdighet på strategisk Ap-propaganda og møte seg selv i døra som bløffmakere og Lurendreiere.

Arbeiderpartiet driver et utstrakt lureri og det er dokumentert at de gjøre dette.

Hvem vil ha en gjeng kjeltringer i regjering ?

Vi er møkk lei av å bli plyndret og overvåket av Arbeiderparti-regjering etter Arbeiderpartiregjering som er like troløse mot det norske folk som DDR en gang var.

Totalitære skumle folk i dette partiet og i deres vennekrets Lo.

Dette må være det beste blogginnlegget jeg har lest på lenge!!

Hei Jokkesen, når ble 34% majoritet?

Åge R. Samuelsen

Åge R. Samuelsen

Er det noen som er overrasket???

Vi har vel alle hørt om ONKEL SKRUE. Der er det ikke snakk om å gi fra seg en eneste krone.

Hvordan var det med den siste vestauropeiske kommenist stat??

Stavrum: Forstår jeg deg riktig så er det slik at du kunne garantert at DnB ikke hadde satt opp renten dersom eierne ikke hadde tatt utbytte?

"For det kan vel ikke være slik at klagesangen om høyere renter bare er valgkamp?" spør Stavrum! Kanskje han selv har gitt svaret også?

http://stavrum.blogg.no/1363628481_grdige_banker_tyner_l.html

å setje opp renta er truleg det beste som har skjedde AS Norge på lang tid.

Dette er typisk Ap ,gi med den ene hånden og ta dobbelt tilbake med den andre.

Per: Hvis du ser på generalforsamlingsprotokollen, så hadde staten og Folketrygdfondet tilsammen rundt 60 prosent av stemmene.

Einar: Nei, det kan jeg ikke. Men å ta ut 3,5 milliarder i utbytte svekker egenkapitalen tilsvarende og øker behovet for å tjene de samme pengene som overskudd.

Kjell: Å holde tilbake utbytte er det samme som å la overskuddet bli i bedriften.

EM: Jeg påpeker at statsrådene som uttaler seg ikke må glemme at de styrer staten - altså DNBs største aksjonær, og at det er rimelig å kreve at de opptrer konsistent - både som långiver og som eier.

Enten mener de at DNB trenger mer egenkapital. Da må de akseptere at banken tjener mer penger (øker sin rentemargin) - eller la utbytte stå i banken. De kan ikke både kreve høyere egenkapital, høyt utbytte + kritisere banken for å øke prisene sine.

Kravene til egenkapital er for øvrig strengere enn EUs minstekrav.

Skriv en ny kommentar